THÔNG BÁO ĐƯỜNG LINK KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THƯỜNG NIÊN 2020

Các bạn sinh viên vui lòng download bài theo đường link chi tiết sau: https://drive.google.com/file/d/1-7dWkSiH85tcNqkUzjY8B1MvJCg4IPla/view?usp=sharing