THÔNG BÁO HỌC BỔNG ASUZAC 2017

Năm 2017, Công ty TNHH ASUZAC có các suất học bổng cho sinh viên Khoa Cơ khí với các nội dung về thể lệ cấp học bổng từ công ty TNHH Asuzac theo nội dung đính kèm.

  1. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

– Địa điểm: hồ sơ  nộp về văn phòng Khoa Cơ Khí (cô Nguyệt).

– Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15/9/2017.

– Thời gian hết hạn nộp sơ: ~ 25/9/2017

  1. Hồ sơ dự tuyển

– Đơn xin cấp học bổng  (theo mẫu đính kèm)

–  Bài tham luận

–  Bản sao bảng điểm trung bình tích lũy học kỳ.

–  Bản sao các thành tích đạt được (nếu có).

Xem biểu mẫu và thông tin chi tiết tại đây.