THÔNG BÁO HỌC BỔNG TAKAKO (25.000.000 VNĐ / suất), ĐIỂM TRUNG BÌNH YÊU CẦU: 6.5

Mời các em xem thông tin và đăng ký tại đây.

Lưu ý:

  • Điểm trung bình được điều chỉnh là 6.5, không phải là 7.5 như ghi trong thông báo.
  • Thời hạn nộp hồ sơ là 20/11/2017, thay vì 13/10/2017

Chúc các em thành công.