THÔNG BÁO HỘI NGHỊ SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ 2019

Thời gian: 17g30 chiều thứ hai 11/3/2019
Địa điểm: hội trường B11
Thành phần: GVCN và sinh viên đại diện

Để đảm bảo chất lượng của hội nghị, Quý Thầy Cô và các em sinh viên vui lòng đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.