THÔNG BÁO – MỜI ĐĂNG KÝ THAM QUAN CÔNG TY INTEL – THỨ BA 17/11/2020

Tên sự kiện: Intel Factory Visit
Ngày: Thứ ba 17.11.2020
Thời gian: 12.30 – 15.30
Đối tượng: các bạn sinh viên tài năng năm 3 và năm 4 Khoa Cơ Khí và Khoa Điện Điện tử
Số lượng: 50 người (bao gồm sinh viên + thầy cô hướng dẫn)
Nội dung sơ lược: Chia sẻ về Intel và bộ phận Corporate Service, tham quan nhà máy và văn phòng Intel.

Các em lưu ý:

  • Do số lượng sinh viên đăng ký đã vượt xa định mức 50 em, nên việc đăng ký đã kết thúc.
  • Những em đăng ký quá trễ có thể chuyển sang đăng ký tại đây để tham dự chuyến tham quan công ty FSC thuộc tập đoàn Kim Tín .
  • Danh sách đăng ký các chuyến tham quan sẽ được xét duyệt ưu tiên theo thứ tự thời gian đăng ký và thông báo kết quả đến các em qua email.
  • Những trường hợp đã đăng ký nhưng sau đó không thể tham dự, phải báo lại sớm (email: trandainguyen@hcmut.edu.vn) để sắp xếp lại công tác tổ chức.