Thông báo nhận hồ sơ học bổng tài trợ của Khoa

THÔNG BÁO

V/v Nhận hồ sơ học bổng tài trợ của Khoa

Khoa Cơ khí dự kiến tổ chức “Lễ tổng kết năm học 2015 – 2016 cho sinh viên” vào tháng 11/2016, trong buổi lễ này Khoa sẽ trao tặng một số suất học bổng tài trợ từ nguồn quỹ của các Công ty, Doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp.

 • Sinh viên nhận học bổng tài trợ của Khoa phải có các điều kiện sau:
  • Chưa nhận được học bổng của các công ty hoặc của Trường hoặc có nhận thì tổng số tiền đã nhận không vượt quá mức 10 triệu đồng.
  • Sinh viên có hoàn cảnh cha mẹ bệnh, mồ côi, hộ nghèo (phải có giấy xác nhận của địa phương). Thành tích học tập đạt loại Giỏi và loại Khá.
  • Sinh viên có hoàn cảnh cha hoặc mẹ bệnh, hoặc một cha mẹ mất sức lao động, hộ cận nghèo hoặc hộ nghèo (phải có giấy xác nhận của địa phương). Thành tích học tập đạt loại Giỏi và loại Khá.
  • Sinh viên thuộc gia đình có thu nhập thấp (phải có giấy xác nhận của địa phương). Thành tích học tập đạt loại Khá.
  • Ngoài ra các sinh viên không thuộc các quy định trên thì làm đơn gửi cho hội đồng xét khen thưởng Khoa để xét từng trường hợp cụ thể.
  • Các sinh viên phải có xác nhận của Ban cán sự lớp, Giáo viên chủ nhiệm, Đoàn Thanh niên khi xét học bổng này.
 • Sinh viên có nguyện vọng nhận học bổng nộp hồ sơ tại Phòng Giáo vụ Khoa Cơ khí (trong giờ tiếp sinh viên).
 • Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 11/10/2016 đến hết ngày 21/10/2016.
 • Hồ sơ gồm:
  • Đơn xin cấp học bổng (mẫu đơn sinh viên lấy từ Website Khoa Cơ khí: http://www.fme.hcmut.edu.vn– mục Các biểu mẫu);
  • Các giấy xác nhận theo yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

KT.TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ

PHÓ KHOA CƠ KHÍ