Thông báo nộp Đề cương cao học ngành Kỹ thuật Cơ khí

Các bạn Học viên cao học ngành Kỹ thuật Cơ khí nộp Đề cương (HK2/2015-2016) về Khoa Cơ khí cụ thể như sau:

  • Thời gian: hạn chót 11h30, ngày thứ hai 6/6/2016.
  • Địa điểm: Văn phòng Khoa Cơ khí (Cô Trân)
  • Mỗi Học viên nộp 05 quyển thuyết minh có chữ ký xác nhận cho phép bảo vệ Đề cương của CBHD + 01 CD
  • Thời gian, địa điểm bảo vệ Đề cương sẽ thông báo sau.