THÔNG BÁO PHỎNG VẤN SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI DOOSAN

–    Thời gian: thứ ba 24.04.2018, bắt đầu từ 09:00

–    Địa điểm: Phòng 205B11

–    Người phỏng vấn: Ông Park Chan Up (Giám đốc Nhân sự) và cộng sự

Yêu cầu:

  • Các ứng viên có mặt đúng giờ, có sự chuẩn bị nghiêm túc.
  • Các sinh viên đã nộp hồ sơ, yêu cầu liên hệ ngay với DOOSAN để xác nhận (theo địa chỉ bên dưới).
  • Các sinh viên muốn dự tuyển, liên hệ theo địa chỉ bên dưới để nộp hồ sơ.

Liên hệ:

Cô Giang

Phòng Nhân sự DOOSAN

Điện thoại: 0933 961 609

Email: giang.lamthihuong@doosan.com