THÔNG BÁO THAM DỰ SEMINAR – ĐẾN TỪ VIỆN JAIST (Japan Advanced Institute of Science and Technology)

Nội dung buổi Seminar:

Giới thiệu tới các bạn sinh viên về các hướng nghiên cứu tại HO Laboratory (HO Lab.)  ở viện JAIST, và cũng là cơ hội để các bạn sinh viên năm cuối Đại Học và Cao Học có thêm thông tin và sự lựa chọn cho việc theo đuổi sự nghiệp học thuật ở mức độ cao hơn.

Hướng nghiên cứu chính tại HO Lab là về: Soft Haptics, Soft and Intelligent Actuators and Sensors, Soft Robotics.

Đường Link giới thiệu về Lab: https://www.jaist.ac.jp/ms/labs/vanho/index-e.html

Thông tin về buổi Seminar:

  • Thời gian: 9:00-12:00 sáng  ngày 6/9/2022 (Thứ 3)
  •  Địa điểm: Hội trường B11

Thành phần tham dự:

PGS.TS Hồ Anh Văn – Trưởng HO Lab. (Tham dự Online)

Nguyễn Việt Linh – Nghiên cứu sinh (Cựu SV Cơ Khí Khóa 2012)

Lưu Khánh Quân – Nghiên cứu sinh (Cựu SV Cơ Điện Tử Khóa 2014)

Mời các bạn sinh viên và quý vị có quan tâm đến tham dự.

Xem Ho Lab Presentation tại đây.