Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực tập tại Coteccons Group 2019

Bộ phận Tuyển dụng Coteccons Group  hiện  đang có thông báo “Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực tập tại Coteccons Group 2019”. Các bạn sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm 05. TBTT – Khoa Co khi DH BK HCM