THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – CÔNG TY TERUMO BCT

Terumo BCT Group is a global leader in blood component and cellular technologies with American and Japanese investment corporation. In Viet Nam, we produce blood bag and Trima (Automated blood collection system). TerumoBCT Viet Nam (TBV) came into operation in 2014 at Long Duc Industrial Park, Long Thanh District and we are in processing of capacity expansion in 2018
Terumo BCT Vietnam là công ty có vốn đầu tư của Mỹ và Nhật Bản chuyên sản xuất thiết bị y tế, tại Việt Nam chúng tôi sản xuất túi máu (Blood bag) và bộ phân tách máu (Trima). TerumoBCT Việt Nam đã đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2014 tại KCN Long Đức, huyện Long Thành và đang trong quá trình mở rộng quy mô sản xuất rất lớn trong năm 2018.

To prepare workforce for expansion plan, we are looking for potential candidates for the position as below:
Để chuẩn bị nguồn lực cho việc mở rộng sản xuất, công ty có kế hoạch tuyển dụng cho vị trí sau:
 AUTOMATION TECHNICIAN (Kỹ thuật viên tự động hóa)
 Quantity/Số lượng: 12
 Report to/Báo cáo cho: Production Shift Leader/ Trưởng ca sản xuất
 Work location/Địa điểm làm việc: Long Duc Industrial Park/Khu Công Nghiệp Long Đức

Essential duties/Trách nhiệm chính:
 Takes ownership over all aspects of automated processes and procedures including safety, quality, and efficiencies.
Chịu trách nhiệm tất cả các hoạt động liên quan đến quy trình tự động bao gồm những vấn đề về an toàn, chất lượng và hiệu quả sản xuất.
 Operates and autonomous maintenances automated equipment along with associated work cells
Vận hành và bảo trì tự quản các máy móc, thiết bị tự động theo từng khu vực cụm máy.
 Assists maintenance technicians and engineers to meet quality and safety, production process, productivity standard.
Phối hợp và hỗ trợ bộ phận bảo trì để đạt được đúng yêu cầu về chất lượng, an toàn, quy trình sản xuất và tiêu chuẩn hiệu suất
 Other tasks will be assigned by line manager
Một số nhiệm vụ khác được giao bởi cấp trên

Requirement/Yêu cầu:
 Graduate from college or higher in Automation control/Electrical & electronic/Mechanical/Mechatronic/Industrial maintenance
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Điều khiển tự động hóa/Điện – Điện tử/Cơ khí/Cơ-điện tử/Bảo dưỡng công nghiệp
 At least 2 years of experiences in manufacturing field relating to automated production line
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong môi trường sản xuất liên quan đến dây chuyền tự động
 Have good analytical skill, control and fix machine malfunction
Có kỹ năng phân tích, điều khiển, khắc phục sự cố liên quan đến máy móc
 Ability to understand English technical document, speak English well is an advantage
Kỹ năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh tốt (bắt buộc), có thể giao tiếp Tiếng Anh là một lợi thế
 Works in 03 shifts, 8 hours per shift
Làm việc 03 ca, mỗi ca 8 tiếng

Opportunity/Cơ hội:
 Training opportunity in overseas /Cơ hội được đào tạo ở nước ngoài
 Working opportunity with technical expert at company/Cơ hội làm việc với các chuyên gia kỹ thuật trong và ngoài nước tại công ty
 Transportation support/Xe đưa rước:
 Company bus from Bien Hoa and HCM City/ Có xe đưa rước từ các khu vực Biên Hòa và TP.HCM

LIÊN HỆ: (Vui lòng liên hệ trong giờ hành chánh)
• Ms. Trân: 0908 32 70 30 – Email: tran.nguyen@terumobct.com
• Ms. Nga: 0908 285 374 – Email: nga.tran3@terumobct.com
• Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai