THÔNG BÁO TUYẾN DỤNG – CÔNG TY ALLIANCE

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
PHÒNG BAN CÔNG NGHỆ IN KỸ THUẬT CAO
VỊ TRÍ: KỸ SƯ CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY/ CƠ KHÍ CHÍNH XÁC
CẤP TRÊN: TRƯỞNG BỘ PHẬN CÔNG NGHỆ IN KỸ THUẬT CAO
NHÂN VIÊN DƯỚI QUYỀN:
 1. TRÁCH NHIỆM CHÍNH: bao gồm những không giới hạn trong những trách nhiệm dưới đây:
  1. Thực hiện vai trò của kỹ sư cơ khí trong việc thiết kế, chế tạo, cải tiến các công cụ, dụng cụ, thiết bị, máy móc cơ khí. Tham gia lắp đặt, bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị cơ khí.
  2. Vận dụng nguyên lý và lý thuyết chế tạo cơ khí vào việc thay đổi, phát triển, kiểm tra hoặc cân chỉnh thiết bị máy móc dưới sự hướng dẫn, giá sát của Trưởng Bộ phận Công nghệ In Kỹ thuật Cao.
  3. Vận dụng nguyên lý và lý thuyết chế tạo cơ khí để lập sơ đồ bố trí máy móc thiết bị sản xuất bao gồm Thiết kế, tích hợp/ phân lập hoặc cải tiến các hệ thống thiết bị máy móc cơ khí nhằm đảm bảo dòng chảy công việc (workflow) của sản xuất hợp lý và đạt hiệu quả, năng suất cao nhất.
  4. Tham gia soạn thảo, đưa ra các tiêu chuẩn, quy trình bảo dưỡng máy móc thiết bị nhằm đảm bảo vận hành đúng đắn các hệ thống kỹ thuật. Tham gia thiết lập và huấn luyện các tài liệu Hướng dẫn Vận hành, Hướng dẫn Bảo trì – sửa chữa máy móc thiết bị cơ khí.
  5. Quản lý tài liệu, hồ sơ kỹ thuật liên quan đến máy móc, thiết bị cơ khí (bao gồm cả lý lịch máy/ lịch sử lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng..) thuộc phạm vi được phân công.
 2. NHIỆM VỤ CỤ THỂ: bao gồm những không giới hạn trong những nhiệm vụ dưới đây:
  • Tham gia hoạch định, nghiên cứu, phát triển, thiết kế, cải tiến máy móc thiết bị cơ khí nhằm đáp ứng nhu cầu, định hướng phát triển sản xuất và kinh doanh của Công ty.
  • Tham gia lắp đặt, di dời, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, gia công/ chế tạo cơ khí… các loại máy móc thiết bị trong Công ty.
  • Tham gia soạn thảo, đưa ra các tiêu chuẩn, quy trình bảo dưỡng máy móc thiết bị nhằm đảm bảo vận hành đúng đắn các hệ thống kỹ thuật.
  • Tham gia thiết lập và huấn luyện các tài liệu Hướng dẫn Vận hành, Hướng dẫn Bảo trì – sửa chữa máy móc thiết bị cơ khí.
  • Tham gia hướng dẫn vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các máy móc cơ khí và đảm bảo hệ thống máy móc hoạt động bình thường. Có thể cung cấp hay giới thiệu các nhà thầu bên ngoài để thực hiện các công việc liên quan đến trang thiết bị đã được lắp đặt.
  • Tham gia lập kế hoạch, phương án bảo trì, bảo dưỡng cũng như tham gia thực hiện kế hoạch, phương án được duyệt.
  • Quản lý tài liệu, hồ sơ kỹ thuật liên quan đến máy móc, thiết bị cơ khí thuộc phạm vi được phân công.
  • Thực hiện Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định hoặc/và theo yêu cầu của Cấp trên Trực tiếp.
  • Các công việc khác theo phân công của Cấp trên trực tiếp hoặc/và Giám đốc Sản xuất.
 • YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:
  1. Trình độ văn hóa

Đại học Bách Khoa hoặc tương đương chuyên ngành Cơ khí: Chế tạo máy/ Chính xác/ Sữa chữa – Lắp đặt máy.

 1. Kiến thức và Kỹ năng
 • Kiến thức Cơ khí Chế tạo máy/ Cơ khí Sửa chữa – Lắp đặt máy.
 • Tiếng Anh Khá
 • Sử dụng thuần thục phần mềm chuyên thiết kế/ chế tạo máy CAD/CAM/CAE, AutoCAD/ AutoDesk hoặc phần mềm tương đương.
 • Có thể sử dụng/ vận hành máy CNC, tiện, phay, bào, hàn và các loại máy móc thiết bị cơ khí công nghiệp hoặc/và ngành in ấn… là lợi thế
 • Kỹ năng Quản lý Thời gian
 • Làm việc đội nhóm
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng phân tích
 • Kỹ năng Tư duy logic/ Tư duy Phản biện
  1. Năng lực và Kinh nghiệm
 • Từ 1 – 3 năm

Liên hệ:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IN ALLIANCE

38 Hữu Nghị, KCN Việt Nam – Singapore, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

ĐT: (84-274) 767195, 767196 –  Fax: (84-274) 767 089- 767459