Thông báo tuyển dụng – công ty ASUZAC (Nhật Bản)

1. Nhân viên cơ khí (làm việc bên Nhật): 7 người

2. Nhân viên nữ kiểm tra sản phẩm ( làm việc tại Nhật Bản): 5 người

3. Nhân viên thiết kế (làm việc tại Bình Dương): 5 người

4. Nhân viên kỹ thuật sản xuất: 5 người(ưu tiên nữ)

5. Nhân viên quản lý chất lượng: 4 người

Hãy gửi ngay hồ sơ đến địa chỉ mail hoặc nộp trực tiếp cho Công Ty: phuongnguyen@asuzac.com.vn

CÔNG TY TNHH ASUZAC

SỐ 1, ĐƯỜNG SỐ 8, KCN VSIP 1, THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG