THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – CÔNG TY HNB

Mô tả chung về vị trí:

  • Chức danh: Giám sát, quản lý thiết bị
  • Bộ phận: Sản xuất
  • Nơi làm việc: Chi nhánh Hồ Chí Minh
  • Người quản lý trực tiếp: Giám đốc chi nhánh

Xem chi tiết tại đây.