THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – CÔNG TY INDEFOL

JOB DESCRIPTION | OPERATION & MAINTENANCE DEPARTMENT

              At Indefol, We combine world-leading energy technologies, software and services into integrated solutions for Homes, Buildings, and Industries. We provide renewable energy and automation digital solutions for efficiency and sustainability. In everything that we do, we believe in: creating novel technologies that add more values for customers; creating good things for society; doing things differently and challenging the status quo by making our own trail.

Tại Indefol, chúng tôi kết hợp công nghệ, phần mềm và dịch vụ về năng lượng hàng đầu thế giới để mang đến giải pháp tích hợp cho nhà ở, tòa nhà và khu công nghiệp. Chúng tôi cung cấp năng lượng tái tạo và các giải pháp kỹ thuật số tự động hóa để tính hiệu quả và tính bền vững. Trong tất cả các hoạt động, chúng tôi tin tưởng rằng: tạo ra những công nghệ mới mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng; tạo ra những điều tốt đẹp cho xã hội; làm những điều khác biệt và thách thức hiện trạng bằng cách tạo ra con đường của riêng chúng ta.

1.      Team Leader

1.1.  Job description/ Mô tả công việc

No STT Scope of work Hạn mục công việc Requirements 

Yêu cầu

1 1.1. Monitor SCADA system to point out any errors which may occur in the fastest manner/ Quản lý hệ thống SCADA để phát hiện lỗi nhanh nhất

 

1.2. Plan out action plan/ Lên kế hoạch khắc phục

 

1.3. Executive action plan/ Tiến hành xử lý sự cố

1.1. Leadtime: no later than 24h/ Thời gian phát hiện lỗi không quá 24h kể từ lúc có sự cố

 

1.2. Leadtime: no later than 48h/ Kế hoạch cần được đệ trình trong vòng 48h kể từ lúc phát hiện lỗi

1.3. Leadtime: within 5 calendar days (except Force Majeure)/ Xử lý dứt điểm sự cố trong vòng 5 ngày

(trừ trường hợp bất khả kháng)

2 2.1. Manage spare parts which shall be used for maintenance work/ Quản lý vật tư dự trữ phục vụ các công tác bảo hành, bảo trì hệ thống 

2.2. Report & feedback used amount of spare parts to Procurement Department/ Báo cáo & ghi nhận lượng vật tư đã sử dụng đến bộ phận mua hàng 

Make sure spare parts be available withing 24th/ Đảm bảo vật tư phục vụ việc sửa chữa luôn sẵn sàng trong

24h

3 Ensure system performance ranging from 95-97% comparing to caculation of PVsyst P75/ Đảm bảo sản lượng các hệ thống điện mặt trời áp mái đạt 95-97% kết quả tính toán PVsyst P75  
4 Manage O&M team (2-3 members or more)/ Quản lý đội ngũ Vận hành & Bảo trì (gồm 2-3 thành viên hoặc hơn)  
5 Report as requested/ Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Công ty

5.1. Report about system performance to BOD at 5-5.30pm every Friday/ Báo cáo tình hình hiệu suất hệ thống với BOD vào cuộc họp lúc 5 – 5.30pm thứ Sáu hằng tuần 5.2. Report at weekly Monday meeting/ Báo cáo theo phòng ban trong cuộc họp giao ban mỗi sáng thứ Hai hằng tuần 5.3. Report to CEO every 2 weeks/ Báo cáo cho CEO mỗi 2 tuần theo các hạn mục:

–                     what works => nhân rộng thêm

what don’t work => có biện pháp cải tiến – trao đổi nguyện vọng và kế hoạch trên tình thần cởi mở, xây dựng & thẳng thắn

 
6 Sign & confirm power generation of solar systems report between Indefol and factories or EVN, then pass to Accounting Department/ Ký duyệt hồ sơ đối chiếu sản lượng điện các dự án với nhà máy và EVN sau đó bàn giao thông tin cho bộ phận kế toán  

 

1.2.  Requirements/ Yêu cầu

–     More than 5-year working experiences as Operation & Maintenance postion Trên 5 năm kinh nghiệm tại vị trí Vận hành & Bảo trì hệ thống

1.3.  Salary & bonus/ Lương, thưởng

 • Net salary: 20.000.000 VND/ month (paid on 28th date of a month)

Lương thực nhận: 20.000.000 VND/tháng (trả vào ngày 28 mỗi tháng)

 • Allowances: 150.000 VND/day (caculated based on O&M record book, paid together with monthly salary)

Phụ cấp công trình: 150.000 VND/ ngày (căn cứ vào sổ bảo trì & trả cùng lương)

 • Company’s taxi card & any roadtax is provided for any on-site working day

Được sử dụng thẻ taxi & hỗ trợ phí cầu đường khi đi công trình –          Bonus/ Thưởng:

+ 13th-month salary/ Lương tháng 13

+ Bonus according to Company’s business performance (equivalent to 3 – 7 times of salary)/ Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty (3 – 7 tháng lương)

 • Probation time: 2 months (100% salary) / Thời gian thử việc: 2 tháng (nhận 100% lương)

2.      O&M Engineer

2.1.  Job description/ Mô tả công việc

No STT Scope of work Hạn mục công việc Requirements 

Yêu cầu

1 1.4. Monitor SCADA system to point out any errors which may occur in the fastest manner/ Quản lý hệ thống SCADA để phát hiện lỗi nhanh nhất

 

1.5. Plan out action plan/ Lên kế hoạch khắc phục

 

1.6. Executive action plan/ Tiến hành xử lý sự cố

1.4. Leadtime: no later than 24h/ Thời gian phát hiện lỗi không quá 24h kể từ lúc có sự cố

 

1.5. Leadtime: no later than 48h/ Kế hoạch cần được đệ trình trong vòng 48h kể từ lúc phát hiện lỗi

1.6. Leadtime: within 5 calendar days (except Force Majeure)/ Xử lý dứt điểm sự cố trong vòng 5 ngày

(trừ trường hợp bất khả kháng)

2 2.1. Manage spare parts which shall be used for maintenance work/ Quản lý vật tư dự trữ phục vụ các công tác bảo hành, bảo trì hệ thống 

2.2. Report & feedback used amount of spare parts to Procurement Department/ Báo cáo & ghi nhận lượng vật tư đã sử dụng đến bộ phận mua hàng 

Make sure spare parts be available withing 24th/ Đảm bảo vật tư phục vụ việc sửa chữa luôn sẵn sàng trong

24h

3 Ensure system performance ranging from

95-97% comparing to caculation of PVsyst P75/ Đảm bảo sản lượng các hệ thống điện mặt trời áp mái đạt 95-97% kết quả tính toán PVsyst P75

 
4 Report as requested (Report at weekly Monday meeting etc)/ Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Công ty (Báo cáo theo phòng ban trong cuộc họp giao ban mỗi sáng thứ Hai hằng tuần, etc)

 

 

 

2.2.  Requirements/ Yêu cầu

–     More than 3-year working experiences as Operation & Maintenance postion Trên 3 năm kinh nghiệm tại vị trí Vận hành & Bảo trì hệ thống

2.3.  Salary & bonus/ Lương, thưởng

 • Net salary: 12.000.000 – 15.000.000 VND/ month (paid on 28th date of a month)

Lương thực nhận: 12.000.000 – 15.000.000 VND/tháng (trả vào ngày 28 mỗi tháng)

 • Allowances: 100.000 VND/day (caculated based on O&M record book, paid together with monthly salary)

Phụ cấp công trình: 100.000 VND/ ngày (căn cứ vào sổ bảo trì & trả cùng lương)

 • Company’s taxi card & any roadtax is provided for any on-site working day Được sử dụng thẻ taxi & hỗ trợ phí cầu đường khi đi công trình – Bonus/ Thưởng:

+ 13th-month salary/ Lương tháng 13

+ Bonus according to Company’s business performance (equivalent to 3 – 7 times of salary)/ Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty (3 – 7 tháng lương)

 • Probation time: 2 months (80% salary)/ Thời gian thử việc: 2 tháng (nhận 80% lương)

 

 1. Working hour: Full-time from Monday to Friday (9.00am – 6.00pm) Thời gian làm việc: Toàn thời gian từ Thứ 2 đến Thứ 6 (9.00 am – 6.00 pm)

 

 1. Working location: Cantavil Premier building (8th floor, 01 Song Hanh street, An Phu ward, Dist 2, HCMC)

 

 1. Contact:

Please submit your CV to hanh.phung@indefol.com with structure [O&M | Full name]; or contact via Ms.Hạnh – 0905051436

===================================

PROJECT MANAGER REQUISITION

Name of Position: Project Manager 

Department: Project Management

Report to: BOD

At Indefol, We combine world-leading energy technologies, software and services into integrated solutions for Homes, Buildings, and Industries. We provide renewable energy and automation digital solutions for efficiency and sustainability. In everything that we do, we believe in: creating novel technologies that add more values for customers; creating good things for society; doing things differently and challenging the status quo by making our own trail.

Website: indefol.com

 1. Responsibility
 • Take responsibility to COD 250-400MW solar rooftop by end of Dec 15th 2021
 • Coordinate internal resources and third parties/vendors for the flawless execution of projects
 • Ensure that all projects are delivered on-time, within scope and within budget
 • Assist in the definition of project scope and objectives, involving all relevant stakeholders and ensuring technical feasibility
 • Ensure resource availability and allocation
 • Develop a detailed project plan to monitor and track progress
 • Manage changes to the project scope, project schedule and project costs using appropriate verification techniques
 • Manage the relationship with the client and all stakeholders
 • Perform risk management to minimize project risks
 • Create and maintain comprehensive project documentation
 • Meet with clients to take detailed ordering briefs and clarify specific requirements of each project
 • Delegate project tasks based on junior staff members’ individual strengths, skill sets and experience levels
 • Track project performance, specifically to analyze the successful completion of short and long-term goals
 • Develop comprehensive project plans to be shared with clients as well as other staff members
 • Develop spreadsheets, diagrams and process maps to document needs
 1. Experiences
 • Proficiency in English.
 • 3-5 years’ experience working as Project Manager
 • Experience working with current solar technology preferred; – Strong analytical and problem-solving skills.
 • Excellent organizational and communication skills
 • Proven working experience in project management
 • Excellent client-facing and internal communication skills
 • Solid organizational skills including attention to detail and multitasking skills
 • Bachelor’s Degree in appropriate field of study or equivalent work experience
  1. Benefits
 • Competitive salary: 2500 – 3000USD/month.
 • Year-end bonus equals to 100% salary and shall be disbursed after project success (COD before Dec 15th 2021)
 • Annual leave, end-year bonus, Tet-bonus, Insurance and Policy following Labor Law.
 • Accommodation is provided.
 1. Expected start date: July, 2021.
 2. Working hour: Full-time
 3. Working location: office & on-site
 4. Contact:

Please submit your CV to hanh.phung@indefol.com with structure [PM | Full name]; or contact via Ms.Hạnh – 0905051436

XEM CÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC TẠI ĐÂY:

https://fme.hcmut.edu.vn/hop-tac/tuyen-dung