THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – CÔNG TY MARTECH JSC

Vị trí tuyển dụng:

· Kỹ sư Thiết kế Cơ khí, số lượng: 05

· Kỹ sư Thiết kế Cơ kỹ thuật, số lượng: 03

· Kỹ sư Kinh doanh (Thị trường miền Bắc), số lượng: 01

· Kỹ sư Kinh doanh Tiếng Trung, số lượng: 01

(Xem thông tin chi tiết tại đây)

Liên hệ:

· Ms. Nguyễn Cẩm Hà – Nhân viên Tuyển dụng

· Email: trainadmin@martech.com.vn, SĐT: 0335 683 279