THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – CÔNG TY VAL

Are you ready to started a journey to become young professionals in industrial operations?

 Let’s start your journey with Young Engineer Trainee 2021 – VAL

Application: by 20 Jun, 2021

– Online application: https://bit.ly/3fsxq7h

– Or email to: hiring@VietnamAgribusiness.com – with email subject: “YET 2021_Your name”

– Hotline: 0911 838 966 – Ms. Lan Anh

This 18-month Progressive Development offers successful applicants an exciting systematic approach and comprehensive development journey where you will be exposed to:
– Cross functional training and rotation program in the most well-equipped plant.
– Training courses designed specifically for YET from technical knowledge, soft skills, management, leadership skill to advanced skills and career-oriented development.
– On the job training opportunities in important projects.
– Periodic feedback, mentoring, coaching by leadership team
– Attractive compensation and benefits.
– Deserved promotion roadmap, exciting systematic approach and comprehensive development journey. Detail you can find in the below poster.

—————————————————————————-

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu hành trình trở thành những chuyên gia trẻ trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp chưa?

Hãy bắt đầu hành trình của bạn với chương trình Kỹ sư trẻ tài năng 2021 – VAL

Đây Chương trình tuyển chon, đào tạo, phát triển kéo dài 18 tháng, cung cấp cho những kỹ sư trẻ mới ra trường một cách tiếp cận có hệ thống, toàn diện về kỹ thuật và kỹ năng đồng thời cùng với những trải nghiệm thú vị trong suốt hành trình. Hãy khám phá chương trình bạn sẽ ttrải nghiệm:

– Chương trình đào tạo và luân chuyển trong toàn bộ các phòng chức năng của công ty, nơi được trang bị những hệ thống, quy trình hiện đại, đầy đủ.

– Các khóa đào tạo được thiết kế dành riêng cho YET từ kiến thức kỹ thuật, kỹ năng mềm, quản lý, kỹ năng lãnh đạo đến kỹ năng nâng cao và phát triển theo định hướng nghề nghiệp.

– Cơ hội vừa học vừa làm thực tế trong các dự án quan trọng.

– Phản hồi, cố vấn, huấn luyện định kỳ bởi đội ngũ lãnh đạo

– Chế độ đãi ngộ và phúc lợi hấp dẫn.

– Lộ trình thăng tiến đáng mơ ước, cách tiếp cận có hệ thống thú vị và hành trình phát triển toàn diện. Chi tiết bạn có thể tìm thấy trong áp phích bên dưới.

 

XEM CÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC TẠI ĐÂY:

https://fme.hcmut.edu.vn/hop-tac/tuyen-dung