THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – QUATEST 3

Yêu cầu:

– Tốt nghiệp đại học ngành Cơ khí (cơ khí chế tạo máy, cơ điện tử) hoặc Điện tử tự động

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh, trình độ B, Đọc tốt tài liệu bằng tiếng Anh

– Tin học: Sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint, ưu tiên biết lập trình trên vi xử lý

– Giao tiếp tốt

– Có khả năng làm việc độc lập đồng thời cũng có khả năng làm việc nhóm

– Yêu cầu khác: Nam, có sức khỏe tốt, ưu tiên tuổi từ 23 đến 27

Liên hệ theo các thông tin dưới đây:

1. Huỳnh Thị Thu Vân – Phụ trách phòng Đo lường Độ dài
Length Measurement Lab.
7 Road 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai Province
Tel: (84-61) 3836212; Fax: (84-61) 3836298

Email: dl-dodai@quatest3.com.vn
Website: www.quatest3.com.vn

Mob: 0902 502 000

2. Võ Quốc Khôi – Phụ trách phòng Đo lường Khối lượng

Mass Measurement Lab.
7 Road 1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai Province
Tel: (84-61) 3836212; Fax: (84-61) 3836298
Email: dl-khoiluong@quatest3.com.vn
Website: www.quatest3.com.vn

Mob: 0971 553 327