THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VÀ THỰC TẬP – CÔNG TY ROBOT3T

Công ty chúng tôi có nhu cầu nhận các sinh viên thực tập và kỹ sư thiết kế robot và các dây chuyền tự động hóa.

1. Nhu cầu nhận sinh viên thực tập:

– Tên Công ty: Robot3T – Công ty TNHH Chế tạo máy 3C
– Địa chỉ: 328/15, Đường Cao Lỗ, P4, Q8, Tp.HCM
– Người liên hệ (email, số điện thoại):
Anh Trương Trọng Toại – 097 490 8615 – truongtrongtoai@robot3t.com
– Website Công ty: www.robot3t.com
– Số lượng SV, ngành:
+ Nghành thiết kế và chế tạo máy: 10 sinh viên
+ Nghành cơ điện tử: 10 sinh viên

2. Kỹ sư thiết kế cơ khí toàn thời gian:

– Tên Công ty: Robot3T – Công ty TNHH Chế tạo máy 3C
– Địa chỉ: 328/15, Đường Cao Lỗ, P4, Q8, Tp.HCM
– Người liên hệ (email, số điện thoại):
Anh Trương Trọng Toại – 097 490 8615 – truongtrongtoai@robot3t.com
– Website Công ty: www.robot3t.com
– Nhu cầu triển khai các dự án mới, Robot3T cần tuyển thêm 3 vị trí kỹ sư cơ khí phụ trách thiết kế và chế tạo cho các dự án robot và tích hợp hệ thống. Làm việc tại Quận 8, Tp.HCM.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về địa chỉ email: radvn@robot3t.com trước ngày 30/06/2020, sau khi xem xét hồ sơ, Công ty sẽ liên hệ phỏng vấn các ứng viên đạt yêu cầu và phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Công ty