THỰC HÀNH VIẾT RESUME – CƠ HỘI DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 3, THỨ 4 KHOA CƠ KHÍ

Các bạn sinh viên năm thứ 3, thứ 4  quan tâm đến việc chuẩn bị hồ sơ xin việc tại các công ty đa quốc gia sau khi tốt nghiệp và mong muốn hồ sơ xin việc hoàn hảo trong mắt nhà tuyển dụng. Xin vui lòng xem thông báo chi tiết theo file đính kèm 2019.04.25- thong bao viet resume sv co khi