Về việc trao quà hỗ trợ SV gặp khó khăn trong đợt lũ lụt Miền Trung.

Thông báo của Hội cựu SV CƠ KHÍ KHÓA CK97 về việc trao quà hỗ trợ SV gặp khó khăn trong đợt lũ lụt Miền Trung. Sinh viên xem thông tin theo file đính kèm và điền thông tin theo mẫu gửi về Phòng giáo vụ Khoa trước 16h00 ngày 03/11/2020.

Trân trọng./.

2020.10.21 – Biểu mẫu Đơn đăng ký nhận quà hỗ trợ – mẫu 2020.10.21-Hội Cựu sinh viên Cơ khí 97+ tài trợ