VỊ TRÍ DOANH NGHIỆP PHỎNG VẤN TRONG NGÀY TUYỂN DỤNG TÂN KỸ SƯ 04/6

Danh sách phòng gặp gỡ, phỏng vấn:

  • Hội trường B11: Duy Tân, GA
  • Phòng họp 205: SMC
  • Phòng bộ môn Kỹ thuật Máy Xây Dựng và Nâng chuyển, tầng trệt nhà B11: Duy Khanh
  • Phòng bộ môn Thiết bị và Công nghệ Vật Liệu, tầng trệt nhà B11: PTSC.

XEM CÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TẠI ĐÂY:
https://fme.hcmut.edu.vn/hop-tac/tuyen-dung