02 SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ PHẦN THƯỞNG NỮ SINH VIÊN TIÊU BIỂU TRONG LĨNH VỰC KHCN NĂM 2021

Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành phối hợp tổ chức từ năm 1999 nhằm tuyên dương những nữ sinh viên có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc trong một số lĩnh vực khoa học công nghệ đặc thù, góp phần đào tạo nguồn cán bộ nữ trẻ, có chất lượng phục vụ phát triển đất nước. Trong danh sách sinh viên nhận Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ năm 2021, có 02 nữ sinh viên Khoa Cơ Khí: Phạm Thiều Phương Nhi, Phạm Thị Phương Loan.
Năm 2021, Trung ương Đoàn đã phát động triển khai tới 113 trường đại học, học viện trên toàn quốc có các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực xét chọn Phần thưởng (công nghệ thông tin, điện, điện tử, cơ khí). Sau 2 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 101 hồ sơ đăng ký trên hệ thống trong đó: sinh viên năm thứ 3 (34 hồ sơ), năm thứ 4 (48 hồ sơ), năm thứ 5 (11 hồ sơ); 08 hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn Phần thưởng là người dân tộc thiểu số, trong đó: Dân tộc Mường (03 hồ sơ), Tày (01 hồ sơ), Hoa (03 hồ sơ) và San Chí (01 hồ sơ); 01 sinh viên khuyết tật là em Lê Trần Kim Thảo, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quảng Nam. Sau khi rà soát, có 93 hồ sơ đủ điều kiện tham gia xét chọn Phần thưởng năm 2021 của 34 trường đại học, học viện trong cả nước, cụ thể: lĩnh vực công nghệ thông tin (52 hồ sơ), lĩnh vực điện tử (19 hồ sơ), lĩnh vực điện (09 hồ sơ), lĩnh vực cơ khí (13 hồ sơ).
Hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn Phần thưởng năm nay tăng cả về số lượng và chất lượng so năm 2020 (năm 2020 có 32 hồ sơ đăng ký). Ngoài thành tích xếp loại học tập các năm học và điểm trung bình các môn chuyên ngành từ khá trở lên, nhiều bạn là sinh viên giỏi, xuất sắc, có bài báo đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI; nhiều nữ sinh chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa, cấp trường có tính thực tế cao; nhiều nữ sinh đạt giải cao các cuộc thi khởi nghiệp, cuộc thi lập trình trong nước và quốc tế như: Cuộc thi CS50 Puzzle Day tổ chức bởi Đại học Harvard, Cuộc thi Lập trình sinh viên ICPR Hackathon, Cuộc thi Lập trình theo chuẩn Quốc tế ACM/ICPC PTIT, Cuộc thi lập trình quốc tế ASEAN-INDIA HACKATHON,… ; nhiều nữ sinh xuất sắc nhận được các học bổng, chương trình trao đổi học tập như: Học bổng của Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (WUS), Học bổng Vallet, Học bổng ERASMUS+ FOR STUDY (extra UE) Program của Liên minh Châu Âu;….Hầu hết các ứng viên đều là những đoàn viên, hội viên tiêu biểu, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và nhận được nhiều bằng khen, giấy khen các cấp như: sinh viên 5 tốt cấp Trung ương, thành phố; thanh niên tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác; giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác hội và phong trào sinh viên cấp Trường, Trung ương.
Căn cứ quy chế và đề xuất của Hội đồng xét chọn Phần thưởng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định trao Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN năm 2021 cho 20 nữ sinh viên xuất sắc nhất, trong đó: lĩnh vực công nghệ thông tin: 12 nữ sinh; lĩnh vực điện: 2 nữ sinh; Lĩnh vực điện tử: 3 nữ sinh; Lĩnh vực cơ khí: 3 nữ sinh.
Lễ trao Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN năm 2021 được tổ chức vào 09:00 ngày 19/12/2021 tại trường Đại học Xây dựng và được phát sóng trực tiếp trên page Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và page Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ.(Nguồn: TAINANGTRE.vn)