NGÀNH KỸ THUẬT NHIỆT ĐẠT CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AUN-QA

Trong năm 2018, trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG – HCM đã có thêm 02 chương trình được công nhật đạt chuẩn AUN – QA là Kỹ thuật Xây dựng (khoa Kỹ thuật Xây dựng), Kỹ thuật Nhiệt (khoa Cơ khí).

Sáng 05/10, PGS. TS. Mai Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã tặng giấy khen của Hiệu trưởng cho khoa Kỹ thuật Xây dựng, khoa Cơ khí vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai và đạt chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn AUN – QA (ASEAN University Network – Quality Assurance).

PGS. TS. Mai Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường

đã tặng giấy khen cho khoa Kỹ thuật Xây dựng, khoa Cơ khí

Trong nhiều năm qua, trường Đại học Bách Khoa đã đẩy mạnh việc  thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong hoạt động này. Việc 02 chương trình được công nhận đạt chuẩn AUN – QA đã nâng tổng số chương trình đạt chuẩn AUN – QA của trường Đại học Bách Khoa lên 13 chương trình, trở thành đơn vị có nhiều chương trình đào tạo nhất được công nhận đạt chuẩn AUN – QA trong ĐHQG – HCM và trên cả nước.

Bộ tiêu chuẩn AUN – QA được ban hành năm 2004 bởi Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network) với mục tiêu thúc đẩy quá trình đảm bảo chất lượng tại các trường đại học trong khu vực, thúc đẩy người học trong việc tích lũy tín chỉ từ các chương trình đạt chuẩn của các trường trong mạng lưới.

Có thể nói hoạt động kiểm định chất lượng dựa trên tiêu chuẩn AUN – QA có những vai trò và tác động tích cực nhất định đến quá trình đảm bảo và cải tiến chất lượng của trường Đại học Bách Khoa. Việc đạt chứng nhận AUN – QA đã khẳng định trường Đại học Bách Khoa có bước tiến đáng kể về chất lượng so với các trường trong nước và trong khu vực.

Bên cạnh đó, trường Đại học Bách Khoa còn định hướng phát triển các chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn ABET, EUR-ACE, FIBAA, ACBSP và cũng đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Bảng tổng hợp kết quả kiểm định của trường Đại học  Bách Khoa

Cấp trường

Tổ chức
kiểm định
Tên cơ sở giáo dục
đạt chứng nhận
Thời điểm đánh giá Kết quả Giấy chứng nhận/công nhận
Ngày cấp Giá trị đến
Bộ GD&ĐT Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM 2006 Đạt Theo thông báo số 107/TB-BGDĐT ngày 25/02/2009 của Hội đồng quốc gia về KHCLGD
HCERES Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM 2017 Đạt 6/2017 6/2022
AUN-QA Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM 2017 Đạt 10/10/2017 09/10/2022

 

Cấp chương trình

Tổ chức
kiểm định
Tên chương trình đạt chứng nhận Thời điểm đánh giá Kết quả Giấy chứng nhận/công nhận
Ngày cấp Giá trị đến
ABET 1. Khoa học máy tính 2013 Đạt 2014 2019
2. Kỹ thuật máy tính 2013 Đạt 2014 2019
AUN 1. Điện tử – Viễn thông 2009 Đạt 12/01/2010 11/01/2014
2. Kỹ thuật Chế tạo 2011 Đạt 08/01/2012 07/01/2016
3. Kỹ thuật xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 2013 Đạt 26/10/2013 25/10/2017
4. Kỹ thuật Hóa học 2013 Đạt 26/10/2013 25/10/2017
5. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 2014 Đạt 10/11/2014 09/11/2018
6. Quản lý công nghiệp 2014 Đạt 10/11/2014 09/11/2018
7. Kỹ thuật Điện-Điện tử (Chương trình tiên tiến) 2015 Đạt 23/10/2015 22/10/2019
8. Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 2015 Đạt 23/10/2015 22/10/2019
9. Cơ kỹ thuật 2015 Đạt 23/10/2015 22/10/2019
10. Điện – Điện tử (bao gồm tất cả các CTĐT của Khoa Điện-Điện tử) 2016 Đạt 24/12/2016 23/12/2020
11. Kỹ thuật Môi trường 2016 Đạt 24/12/2016 23/12/2020
12. Kỹ thuật Xây dựng 2017 Đạt 30/12/2017  29/12/2022
13. Kỹ thuật Nhiệt 2018 Đạt  25/02/2018  24/02/2023
CTI 1. Cơ Điện tử 2010  Đạt 01/9/2010 31/8/2016
2016  Đạt 01/9/2016 31/8/2022
2. Kỹ thuật Hàng không 2010 Đạt 01/9/2010 31/8/2016
2016 Đạt 01/9/2016 31/8/2022
3. Vật liệu tiên tiến 2010 Đạt 01/9/2010 31/8/2016
2016 Đạt 01/9/2016 31/8/2022
4. Polime – Composite 2010 Đạt 01/9/2010 31/8/2016
2016 Đạt 01/9/2016 31/8/2022
5. Viễn thông 2010 Đạt 01/9/2010 31/8/2016
2016 Đạt 01/9/2016 31/8/2022
6. Hệ thống Năng lượng 2014 Đạt 01/9/2010 31/8/2016
2016 Đạt 01/9/2016 31/8/2022
7. Xây dựng dân dụng và năng lượng 2010 Đạt 01/9/2010 31/8/2016
2016 Đạt 01/9/2016 31/8/2022
FIBAA Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành tư vấn quản lý quốc tế – EMBA-MCI) 2009 Đạt 24/9/2010 23/9/2015
2015 Đạt 27/11/2015 26/11/2022
ACBSP Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Maastricht School of Management-MSM) 2010 Đạt 14/11/2010 2020
AMBA

 

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Maastricht School of Management-MSM)

 

2016 Đạt 2016 2018
2018 Đạt 2018 2020
IACBE

 

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Maastricht School of Management-MSM)

 

2010 Đạt 5/2010 2017
2016 Đạt 12/2016 12/2023
BSI Vietnam/
ISO 9001:2015
VP Đào tạo Quốc tế 2012 Đạt 2012 2015
2015 Đạt 2015 2018
2018 Đạt 21/06/2018 24/10/2021
1. Khoa Cơ Khí 2014 Đạt 22/04/2015 21/04/2018
2018   Đạt 22/04/2018 21/04/2021
2. Khoa Kỹ thuật Giao thông 2014 Đạt 22/04/2015 21/04/2018
 2018 Đạt 22/04/2018 21/04/2021
3. Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí 2014 Đạt 22/04/2015 21/04/2018
 2018 Đạt 22/04/2018 21/04/2021
4. Khoa Môi trường và Tài nguyên 2014 Đạt 22/04/2015 21/04/2018
 2018 Đạt 22/04/2018 21/04/2021
5. Trung tâm Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp 2014 Đạt 22/04/2015 21/04/2018
2018 Đạt 22/04/2018 21/04/2021
6. Trung tâm Ngoại ngữ 2014 Đạt 22/04/2015 21/04/2018
 2018 Đạt 22/04/2018 21/04/2021
7. TT Hỗ trợ Sinh viên & Việc làm 2014 Đạt 22/04/2015 21/04/2018
2018 Đạt 22/04/2018 21/04/2021
8. Phòng Tổ chức – Hành chính 2014 Đạt 22/04/2015 21/04/2018
2018 Đạt 22/04/2018 21/04/2021
9. Ban Đảm bảo chất lượng 2014 Đạt 22/04/2015 21/04/2018
 2018 Đạt 22/04/2018 21/04/2021
10. Phòng Quản trị Thiết bị 2016 Đạt 18/01/2017 21/04/2018
2018 Đạt 22/04/2018 21/04/2021
11. Phòng Quan hệ Đối ngoại 2016 Đạt 18/01/2017 21/04/2018
2018 Đạt 22/04/2018 21/04/2021
12. Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án 2016 Đạt 18/01/2017 21/04/2018
2018 Đạt 22/04/2018 21/04/2021

 

Nguồn: P. CTCT – SV