THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – ABI VIETNAM

 

Anheuser-Busch InBev Vietnam

JOB DESCRIPTION

 

Position Title PLANNED MAINTENANCE ASSISTANT
Function Supply and Logistic
Sub-function Supply
Location Binh Duong – Vietnam

 

Contract signed between MR Le Duc Loi and ABI Vietnam.

 

KEY ACCOUNTABILITIES

 

1- Engineering main duties:

1. Asset Care:

–          Đảm bảo tuân thủ các qui định về An toàn – Sức khỏe – Môi trường, nội qui và các qui định khác của nhà máy và bộ phận.

–          Quản lý và duy trì hoạt động có hiệu quả cho kế hoạch bảo trì ngăn ngừa và dự đoán.

–          Đế xuất / tham mưu cho cấp trên các giải pháp mới nhằm tăng hiệu quả công việc bảo trì.

–          Sử dụng phần mềm Cwork để quản lý kế hoạch bảo trì cho nhà máy.

–          Phối hợp và thực hiện kế hoạch bảo trì dự đoán phù hợp với kế hoạch sản xuất.

–          Đảm bảo việc truyền đạt thông tin và báo cáo phải rõ ràng, cụ thể.

–          Chịu sự phân công trực tiếp cấp trên về công việc.

2. Work plan and control:

–          Tham gia họp nhóm để review KPI bảo trì.

–          Theo dõi và duy trì việc bảo trì dự đoán theo phần mềm Cwork.

–          Tham gia và giải pháp cải tiến có hiệu quả cho thiết bị máy móc đạt hiệu suất cao.

–          Duy trì nội qui nhà máy, an toàn lao động, môi trường làm việc trong công ty.

–          Chấm công và phép năm cho bộ phận.

–          Tính KPI cho AM.

–          Cập nhật feedback từ PM lên file record.

3. Visual Management:

–     Đảm bảo cập nhật lên board các kế hoạch bảo trì dự đoán, các thông tin cần thiết về 5S, KPI v.v. theo đúng tiêu chuẩn của VPO.

4. Focus Improvement:

– Xem xét hư hỏng máy móc thiết bị để lên phương án hoặc đề xuất cải tiến dự trên kết quả bảo trì từ PM.

5. Team Work

– Duy trì và giải quyết các sự cố trong nhóm liên quan vấn đề TW để nhóm hoặc động hiệu quả hơn

6. Team meeting:

– Tham gia họp team hàng tuần để thảo luận kế hoạch bảo trì ngăn ngừa và các công tác liên quan đến team.

2- Others:

– Thực hiện các công việc được giao bởi Planned maintenance team leader & TS manager .

 

 

D- BACKGROUND REQUIREMENTS

 

Items Essential Desirable
Education Trình độ đại học chuyên ngành về cơ khí/điện.

 

Industry

Experiences

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong môi trường sản xuất thực phẩm.
Position

Experiences

Thông thạo các kỹ năng về lập kế hoạch bảo trì, làm việc với các phần mềm quản lý (CMMS)
Language Giao tiếp tiếng anh lưu loát
Computer MS Office, AutoCad.
Knowledge/

Skills

Có kỹ năng truyền đạt tốt.
Có kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch.
Có khả năng giao tiếp Anh Văn, đặc biệt là đọc hiểu tiếng Anh kỹ thụât
Có khả năng tự rèn luyện, năng động trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập cũng như tổ chức làm việc theo nhóm
Có khả năng thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi
Others requirement Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm, tinh thần đồng đội.  

 

Ham tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi

CV nộp theo địa chỉ :

hongphuong.nguyen@vn.ab-inbev.com.

Điện thoại:

0903 659 295