CHÚC MỪNG CÁC SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG CỰU SINH VIÊN CƠ KHÍ – BÁCH KHOA 03/2022

Chúc mừng các sinh viên nhận học bổng Cựu Sinh Viên Cơ Khí – Bách Khoa 03/2022:

STT Họ Tên MSSV
1 Lê Quốc Bảo 1810829
2 Đặng Đình Cường 1811643
3 Khưu Long Duy 1912881
4 Nguyễn Thành Đạt 1811879
5 Phạm Thanh Hải 1910156
6 Nguyễn Phong Hào 1913223
7 Lương Phi Hùng 2111385
8 Nguyễn Thị Lệ Huyền 2013348
9 Đoàn Thị Thu Ngân 2114144
10 Nguyễn Hàm Ngọc 1810362
11 Nguyễn Thị Thanh Nguyên 2010464
12 Lê Hữu Trần Nhật 1914475
13 Lâm Thị Ngọc Nhi 1914502
14 Lê Tiến Phát 2011792
15 Lê Minh Quân 1914825
16 Nguyễn Ngọc Sáng 2010580
17 Nguyễn Phạm Minh Tiến 2014724
18 Nguyễn Thị Ngọc Trầm 2010725
19 Võ Xuân Trúc 2014905
20 Nguyễn Ngọc Quốc Việt 2015048

 

Lễ trao học bổng được tổ chức:
– Thời gian: 8 giờ 30′ , ngày thứ năm 31/3/2022.
– Địa điểm: Hội trường B11 Khoa Cơ khí (Cơ sở 1).

Các em đến tham dự và nhận học bổng đúng giờ, trang phục nghiêm túc.