THÔNG BÁO VỀ LỊCH THI VÀ QUY ĐỊNH CHUẨN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN CỦA SINH VIÊN KHÓA 2023

THÔNG BÁO

Thông báo về Lịch thi và Quy định Chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản của Sinh viên khóa 2023

  1. Lịch thi:

Lịch kiểm tra Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản dự kiến vào ngày 07 & 08/10/2022.

Sinh viên (SV) xem lịch thi chi tiết (Phòng, Ngày, Giờ …) cập nhật trước ngày 06/10/2023 tại: mybk.hcmut.edu.vn => Thông tin sinh viên => Lịch thi.

Lưu ý:

–    Lịch thi sẽ được cập nhật liên tục vì vậy SV cần theo theo dõi thường xuyên lịch thi của mình.

  1. Quy định:

SV vui lòng xem chi tiết quy định:

  • Chuẩn tin học: (hcmut.edu.vn) >> Đào tạo >> Quy chế – Quy định >> Quy chế về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất >> Phụ lục 9. Quy định về kỹ năng công nghệ thông tin.
  • Đạt chuẩn sinh viên các năm: (hcmut.edu.vn) >> Đào tạo >> Quy chế – Quy định >> Quy chế về học vụ và đào tạo bậc đại học – Phiên bản hợp nhất >> Điều 24 – Xếp trình độ năm học của sinh viên.
  • SV xem ký hiệu chuẩn, giải thích, mục đích, điều kiện để đạt các Chuẩn khi đăng ký môn học tại “Bảng tổng hợp quy định các chuẩn (Áp dụng từ HK223 ngày 01/03/2023) tại trang mybk.hcmut.edu.vn >> 7.Hỗ trợ trực tuyến >> Bksi >> Phòng Đào tạo (góc phải màn hình) >> bấm vào “Đăng ký môn học”.
  1. 2. Cách đạt chuẩn:
  • Tham gia kỳ kiểm tra :
  • Kiểm tra kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản nội bộ để có thể được xếp trình độ năm thứ hai: tổ chức vào tháng 10/2023. Kết quả thi sẽ có ngay trên máy tính sau khi thi, PĐT chỉ cập nhật tại Mybk >> Thông tin sinh viên >> Điểm chuyển >> Trạng thái SV ĐẠT chuẩn CNTTCB (điểm 21, dự kiến cập nhật trong tháng 11/2023).
  • Nhà trường chỉ tổ chức một lần cho mỗi SV và hoàn toàn miễn phí. SV thi không đạt hoặc không tham gia thi vui lòng liên hệ Trung tâm kỹ thuật Điện toán (http://cce.hcmut.edu.vn) để thi lại (có đóng phí).
  • Hoặc nộp Chứng Chỉ (nếu SV đã có chứng chỉ theo quy định) : tại trang hcmut.edu.vn >> Ứng dụng cho sinh viên>> Đăng ký nộp Chứng chỉ Công nghệ thông tin.

  Xem kết quả ĐẠT chuẩn tin học tại Mybk >> Thông tin sinh viên >> Điểm chuyển (Cập nhật trước đợt đăng ký môn học cho học kỳ mới, nếu SV đã nộp trước đó).