7 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN AQAS 2023

Sau quá trình tích cực triển khai các công tác kiểm định tại Trường Đại học Bách khoa, 04/12/2023, tổ chức kiểm định AQAS (Đức) chính thức ra quyết định công nhận đạt chuẩn kiểm định đối với 07 chương trình đào tạo của khoa Cơ khí và khoa Điện – Điện tử. Thành tích này đã nâng tổng số chương trình đạt kiểm định của Trường Đại học Bách khoa lên 64, tiếp tục ở vị trí dẫn đầu cả nước.
Trong số 07 chương trình đào tạo (CTĐT), có 03 chương trình của khoa Cơ khí đạt kiểm định mới, gồm có:
✨CTĐT Kỹ thuật Dệt;
✨CTĐT Công nghệ Dệt may;
✨CTĐT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (gồm chương trình tiêu chuẩn và chương trình dạy và học bằng tiếng Anh).
Đặc biệt, CTĐT Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng và Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Điện – Điện tử đã đạt kiểm định “không điều kiện” (có giá trị 6 năm đến 31/01/2030). Đây cũng chính là 02 chương trình đầu tiên ở Việt Nam được công nhận “không điều kiện” theo tiêu chuẩn AQAS.
Trước đó, AQAS đã có 02 phiên đánh giá trực tiếp tại Trường Đại học Bách khoa: (1) từ ngày 25-27/07/2023 đối với khoa Cơ khí và (2) từ ngày 31/07-2/08/2023 tại khoa Điện – Điện tử. Công tác kiểm định đã diễn ra rất thành công với sự hỗ trợ của AQAS và sự chuẩn bị chu đáo, chỉn chu của các bộ môn, các khoa.
Trong báo cáo kiểm định, Hội đồng chuyên gia AQAS đánh giá cao các chương trình đạt kiểm định lần này và cho biết đó cũng là cơ sở cho thấy công tác học thuật tại Trường Đại học Bách khoa đang được triển khai một cách hiệu quả và đáp ứng các tiêu chí quốc tế.