Tổ chức lớp Tập huấn CDIO cho Sinh viên năm cuối và các khóa “Hình thành ý tưởng, thiết kế, chế tạo và vận hành sản phẩm”

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn sinh viên năm cuối, sinh viên các khóa hiểu thêm hơn về các kỹ năng thiết kế, chế tạo, vận hành sản phẩm theo CDIO và cách chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, Khoa Cơ khí sẽ tổ chức buổi Tập huấn “Hình thành ý tưởng, thiết kế, chế tạo và vận hành sản phẩm”. Cụ thể như sau:

  • Thời gian: 08g00, thứ 7 ngày 10/9/2016.
  • Địa điểm: Hội trường A4
  • Nội dung: Xem phụ lục bên dưới.

Sinh viên đăng ký theo danh sách (đính kèm) và gửi lại theo địa chỉ email baotruc@hcmut.edu.vn, thời hạn trước 11g00 ngày 06/9/2016.

Đây là buổi tập huấn rất thiết thực và bổ ích, đề nghị các bạn sinh viên tham gia đầy đủ và đúng giờ (sẽ có điểm danh trong buổi tập huấn).

Phụ lục

Nội dung tập huấn

“Hình thành ý tưởng, thiết kế, chế tạo và vận hành sản phẩm”

8g00 thứ bảy 10/9/2016

1. Để có một luận văn tốt; Chuẩn bị những gì để có việc làm tốt

Trình bày: Ông Nguyễn Huy Hoàng, Talent Mind

2. Tổng quan về CDIO: Hình thành ý tưởng, thiết kế, chế tạo và vận hành sản phẩm

Trình bày: PGS.TS. Nguyễn Hữu Lộc, Trưởng Khoa Cơ Khí

3. Áp dụng CDIO vào luận văn tốt nghiệp

Trình bày: TS. Phạm Công Bằng, Phó Trưởng Khoa Cơ Khí