CHÚC MỪNG CÁC SINH VIÊN XUẤT SẮC NHẬN HỌC BỔNG TÂN HOÀNG GIA (10.000.000 VNĐ / SUẤT)

Chúc mừng các sinh viên xuất sắc nhận học bổng của công ty TNHH TM Tân Hoàng Gia (10.000.000 VNĐ / suất):

Hoàng Đắc          Dinh

Trần Thành        Được   

Ngô Minh Nghĩa

Võ Ngọc            Phong  

Võ Khắc            Phú    

Huỳnh Văn          Tịnh   

Nguyễn Phạm Ngọc  Tuấn   

Phạm Phương Hồng  Thắm   

Ngô Lương Thanh    Trà    

Lữ Tấn Nam Trung  Việt   

Các em có mặt đúng 10 giờ 00 ngày 27/10/2017 có mặt tại Phòng Giáo vụ để PGV hướng dẫn thủ tục nhận học bổng.

Thời gian trao học bổng: 10 giờ 30 ngày 27/10/2017 tại sảnh B11