Chúc mừng các sinh viên nhận học bổng Asuzac 2016 (bổ sung)


Chúc mừng các sinh viên đã vượt qua vòng sát hạch nghiêm túc để được nhận học bổng ASUZAC 2016 (bổ sung):

  • Phạm Văn Tú – 21204373
  • Lưu Tuấn Anh – 21200066

Các em liên hệ Văn Phòng Khoa Cơ Khí để biết thông tin và thủ tục để nhận học bổng.