Mời tham dự hội thảo “Solidworks , Flatform for Innovation”


Hội thảo

SOLIDWORKS , Platform for Innovation

Thời gian: 9g00 thứ sáu 13/01/2017

Địa điểm: hội trường B11, trường Đại học Bách Khoa

Nội dung chương trình:

  • 9am – 9.30am : Platform for Innovation

Diễn giả: Mr. Phan Bá Thông – Area Technical Senior Manager SolidWorks

  • 9.30am – 9.45am : Question & Answer
  • 9.45am – 11am: Giới thiệu về SolidWorks 3D CAD – Simulation – PDM

Diễn giả: Mr.Vũ Hồng Nhân–Chuyên gia SolidWorks software của công ty Tân Đức

 Mr.Nguyễn Mạnh Hà–Chuyên gia về SolidWorks software của công ty Tân Đức

  • 11am – 11.15am: Question & Answer

(Quà tặng cho các bạn có câu hỏi hay sau phần trình bày của diễn giả)

Vui lòng đăng ký tại đây để Ban Tổ Chức chuẩn bị tài liệu và quà tặng.