Hội thảo Con đường Khởi nghiệp cho sinh viên

Cơ hội để sinh viên biết cách bắt đầu sự nghiệp ngay khi vừa tốt nghiệp.

Báo cáo viên: Nguyễn Hữu Long, sáng lập viên nhóm phát triển Doanh Nghiệp Việt

Thời gian: 8g30 thứ ba 22/11/2016

Địa điểm: hội trường A4

Do sức chứa của hội trường có hạn, sinh viên tham dự phải đăng ký trước tại đây.

Thông tin chi tiết liên hệ:

  • Thầy Trần Đại Nguyên
  • Email: trandainguyen@hcmut.edu.vn