Chúc mừng các sinh viên nhận học bổng Asuzac 2016

Chúc mừng các sinh viên đã vượt qua vòng sát hạch nghiêm túc để được nhận học bổng ASUZAC 2016 (9.800.000 đồng / suất):

  • Nguyễn Quốc Vũ
  • Phan Đức Trí

Các em liên hệ Văn Phòng Khoa Cơ Khí để biết thông tin và thủ tục để nhận học bổng.