Thông báo tuyển sinh viên thực tập – Công ty Hiệp Phú

Công ty Cổ phần Hiệp Phú tuyển sinh viên thực tập bảo trì cơ khí.

Yêu cầu: sinh viên năm cuối ngành Kỹ thuật Cơ Khí.

Contact Us: Anh Trung

  • SĐT: 0902 605 271
  • Mail: trung.tm@hiepphu.com.vn