CHÚC MỪNG CÁC SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG NGÀY 10/11/2018

Chúc mừng các em sinh viên nhận khen thưởng và học bổng tài trợ cấp Khoa.
Mời các em tham dự buổi lễ tổng kết và tra học bổng:

Thời gian: 7 giờ 30’, thứ 7, ngày 10/11/2018.
Địa điểm: Hội trường A4.

Vì tính chất quan trọng của buổi lễ rất mong các em đến dự đầy đủ và đúng giờ.
Sinh viên nhận học bổng và khen thưởng bắt buộc phải tham dự. Trường hợp vắng mặt không lý do xem như sinh viên từ chối nhận học bổng, khen thưởng. Khoa sẽ chuyển số tiền học bổng, khen thưởng này vào quỹ học bổng cho năm học sau.

Xem thông tin chi tiết và danh sách nhận học bổng tại đây.