Chúc mừng các sinh viên nhận học bổng Nidec Tosok 2016

Chúc mừng các sinh viên đã vượt qua vòng sát hạch nghiêm túc để được nhận học bổng NIDEC TOSOK 2016:

  1. Phan Đức Trí
  2. Nguyễn Đức Thiện
  3. Nguyễn Quốc Vũ
  4. Đinh Thành Luân
  5. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  6. Phạm Trung Nghĩa

Các em liên hệ Văn Phòng Khoa Cơ Khí để biết thông tin và thủ tục để nhận học bổng.