Chúc mừng các sinh viên nhận học bổng Coteccons 2016 – lần 2

Chúc mừng các sinh viên đã vượt qua vòng sát hạch nghiêm túc để được nhận học bổng COTECCONS 2016 – Lần 2:

  1. Vương Đình Tiến
  2. Phan Quốc Huy
  3. Phạm Quí Li
  4. Thái Tấn Lợi

Lưu ý: ngày 05/11/2016, COTECCONS có gửi thông báo thay đổi danh sách, các em Phạm Quí Li và Thái Tấn Lợi nhận học bổng thay cho Huỳnh Lâm và Nguyễn Hoàng Kha, vì các em này đã nhận học bổng lần 1.

Các em liên hệ Văn Phòng Khoa Cơ Khí để biết thông tin và thủ tục để nhận học bổng.

Xem thông tin chi tiết tại đây.