Chúc mừng các sinh viên nhận học bổng Takako 2016

Chúc mừng các sinh viên đã vượt qua vòng sát hạch nghiêm túc để được nhận học bổng TAKAKO 2016:

  1. Trần Minh Nhựt
  2. Nguyễn Văn Ngoan
  3. Võ Khắc Phú
  4. Nguyễn Thị Hải Như
  5. Nguyễn Trần Hoan

Các em liên hệ Văn Phòng Khoa Cơ Khí để biết thông tin và thủ tục để nhận học bổng.

Xem thông tin chi tiết tại đây.