CHÚC MỪNG TÂN GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ 2022

Trân trọng chúc mừng 07 tân Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022:
GS. TS. Lê Minh Phương – Khoa Điện-Điện tử
PGS. TS. Nguyễn Thanh Hải – Khoa Cơ khí
PGS. TS. Lê Đức Hạnh – Khoa Cơ khí
PGS. TS. Ngô Hà Quang Thịnh – Khoa Cơ khí
PGS. TS. Đặng Đăng Tùng – Văn phòng Đào tạo Quốc tế
PGS. TS. Phạm Sơn Tùng – Khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí
PGS. TS. Đỗ Tiến Sỹ – Khoa Kỹ thuật Xây dựng