THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – CÔNG TY SMC (tốt nghiệp QTKD, ngoại thương,,,,; sử dụng tiếng Hoa)

Mức lương:

Trưởng phòng kinh doanh: : 25 – 40tr

Nhân viên kinh doanh: 10 – 15tr

Yêu cầu: sử dụng tiếng Hoa

 

=====

 

Vị trí:   Trưởng phòng Kinh doanh (Thép Lá) Cấp công việc: VP.6
Phòng ban: Kinh doanh Đơn vị: Công ty TNHH Gia Công Thép SMC PM
Quản lý trực tiếp: Giám đốc Nơi làm việc:  Hồ Chí Minh & Phú Mỹ BR-VT

 

Mục đích công việc:
–    Thực hiện các mục tiêu và định hướng kinh doanh đã được đề ra;

–    Thu thập, chọn lọc, cung cấp thông tin nhu cầu của thị trường đến trưởng bộ phận;

–    Mở rộng thị phần của công ty, đa dạng hóa sản phẩm;

–    Xử lý các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh theo quy trình quy định của công;

–    Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp trên.

Nội dung Tỷ trọng

công việc (%)

–      Chào bán hàng đảm bảo mục tiêu sản lượng, lợi nhuận, chỉ tiêu khách hàng mới:

+ Tương tác với khách hàng: tìm hiểu nắm bắt nhu cầu của khác hàng, tư vấn tiêu   chuẩn thép các loại, cân bằng các điều khoản hợp tác giữa Cty và KH.

+ Công tác bán hàng: chào và chốt đơn hàng, thực hiện nghiệp vụ bán hàng (báo giá, gia công, giao hàng, thu hồi công nợ, hoàn thành các thủ tục chứng từ liên quan, xử lý các vấn đề phát sinh.)

+ Chăm sóc khách hàng: liên hệ thăm hỏi thường xuyên với KH hiện hữu, tìm kiếm-kết nối với khách hàng mới, ghi nhận ý kiến KH, xử lý khiếu nại KH.

 

 

60%

 

 

–      Cập nhật thông tin thị trường báo cáo – tư vấn thường xuyên với cấp trên qua các kênh thông tin, qua thực tế phản hồi từ KH,.. 10%
–      Mở rộng thị phần các sản phẩm thép chủ lực. Tìm kiếm các sản phẩm mới để phục vụ nhu cầu KH- kết hợp với các NCC hiện hữu hoặc mới để thỏa mãn tối đa nhu cầu KH. 10%
–      Đảm bảo chứng từ thủ tục bán hàng/ liên quan bán hàng theo qui định: hợp đồng, hóa đơn, đối chiếu công nợ, công văn, biên bản , chứng chỉ… 5%
–      Khảo sát thị trường thường xuyên. 10%
–      Thực hiện các công việc theo sự phân công chỉ đạo của cấp trên. 5%
Yêu cầu:
–   Trình độ: Đại học Ngành Quản Trị Kinh Doanh hoặc có liên quan

–   Ngoại ngữ: Tiếng Hoa giao tiếp thành thạo các kỹ năng

–   Kỹ năng:

+ Giao tiếp: nói chuyện lưu loát, không vấp, rõ chữ dễ nghe, tự tin khi giao tiếp trực tiếp- qua điện thoại. Kỹ năng mềm tốt.

+ Thành thạo vi tính văn phòng căn bản.

+ Kiến thức về thị trường, sản phẩm thép

+ Kỹ năng bán hàng tốt.

Quyền hạn:
–   Làm việc trực tiếp với quản lý trực tiếp;

–   Làm việc trực tiếp với các phòng ban bộ phận trong hệ thông công ty

–   Làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp và khách hàng theo sự phân công của Ban Lãnh Đạo

–   Kiến nghị, đề xuất với cấp trên các vấn đề chưa phù hợp.

Tương tác Nội bộ Tương tác bên ngoài
– Các phòng, ban có liên quan trong Công ty

– Các Khối Phòng ban trong hệ thống SMC

– Khách hàng

– Các đơn vị cung cấp dịch vụ cho Công ty

 

=====

 

Vị trí:   Trưởng phòng Kinh doanh (Thép Lá) Cấp công việc: VP.6
Phòng ban: Kinh doanh Đơn vị: Công ty TNHH Gia Công Thép SMC PM
Quản lý trực tiếp: Giám đốc Nơi làm việc:  Hồ Chí Minh & Phú Mỹ BR-VT

 

Mục đích công việc:
–    Thực hiện các mục tiêu và định hướng kinh doanh đã được đề ra;

–    Thu thập, chọn lọc, cung cấp thông tin nhu cầu của thị trường đến trưởng bộ phận;

–    Mở rộng thị phần của công ty, đa dạng hóa sản phẩm;

–    Xử lý các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh theo quy trình quy định của công;

–    Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp trên.

Nội dung Tỷ trọng

công việc (%)

–      Chào bán hàng đảm bảo mục tiêu sản lượng, lợi nhuận, chỉ tiêu khách hàng mới:

+ Tương tác với khách hàng: tìm hiểu nắm bắt nhu cầu của khác hàng, tư vấn tiêu   chuẩn thép các loại, cân bằng các điều khoản hợp tác giữa Cty và KH.

+ Công tác bán hàng: chào và chốt đơn hàng, thực hiện nghiệp vụ bán hàng (báo giá, gia công, giao hàng, thu hồi công nợ, hoàn thành các thủ tục chứng từ liên quan, xử lý các vấn đề phát sinh.)

+ Chăm sóc khách hàng: liên hệ thăm hỏi thường xuyên với KH hiện hữu, tìm kiếm-kết nối với khách hàng mới, ghi nhận ý kiến KH, xử lý khiếu nại KH.

 

 

60%

 

 

–      Cập nhật thông tin thị trường báo cáo – tư vấn thường xuyên với cấp trên qua các kênh thông tin, qua thực tế phản hồi từ KH,.. 10%
–      Mở rộng thị phần các sản phẩm thép chủ lực. Tìm kiếm các sản phẩm mới để phục vụ nhu cầu KH- kết hợp với các NCC hiện hữu hoặc mới để thỏa mãn tối đa nhu cầu KH. 10%
–      Đảm bảo chứng từ thủ tục bán hàng/ liên quan bán hàng theo qui định: hợp đồng, hóa đơn, đối chiếu công nợ, công văn, biên bản , chứng chỉ… 5%
–      Khảo sát thị trường thường xuyên. 10%
–      Thực hiện các công việc theo sự phân công chỉ đạo của cấp trên. 5%
Yêu cầu:
–   Trình độ: Đại học Ngành Quản Trị Kinh Doanh hoặc có liên quan

–   Ngoại ngữ: Tiếng Hoa giao tiếp thành thạo các kỹ năng

–   Kỹ năng:

+ Giao tiếp: nói chuyện lưu loát, không vấp, rõ chữ dễ nghe, tự tin khi giao tiếp trực tiếp- qua điện thoại. Kỹ năng mềm tốt.

+ Thành thạo vi tính văn phòng căn bản.

+ Kiến thức về thị trường, sản phẩm thép

+ Kỹ năng bán hàng tốt.

Quyền hạn:
–   Làm việc trực tiếp với quản lý trực tiếp;

–   Làm việc trực tiếp với các phòng ban bộ phận trong hệ thông công ty

–   Làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp và khách hàng theo sự phân công của Ban Lãnh Đạo

–   Kiến nghị, đề xuất với cấp trên các vấn đề chưa phù hợp.

Tương tác Nội bộ Tương tác bên ngoài
– Các phòng, ban có liên quan trong Công ty

– Các Khối Phòng ban trong hệ thống SMC

– Khách hàng

– Các đơn vị cung cấp dịch vụ cho Công ty

Liên hệ nộp hồ sơ:

Ms. Lê Thị Cẩm Tú

GĐ nhân sự

Công ty SMC, 396 Ung Văn Khiêm, Q. Bình Thạnh.

ĐT: 0908907870