Chương trình học bổng của công ty Nidec Tosok dành cho sinh viên Khoa Cơ khí

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CỦA CÔNG TY NIDEC TOSOK

DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ

Nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong công tác học tập năm học 2016 ÷ 2017, Khoa Cơ khí phối hợp với công ty Nidec Tosok về việc tài trợ học bổng cho sinh viên Khoa với tổng giá trị là 84.400.000đ với các nội dung như sau:

1. Số lượng học bổng: 21 phần (gồm 15 phần dành cho các bạn sinh viên có thành tích học tập tốt + 6 phần dành cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn)

2. Hình thức xét tuyển: viết bài luận

2.1 Đề tài: “SẢN PHẨM TOSOK VÀ KHUYNH HƯỚNG TOÀN CẦU”

2.2 Yêu cầu:

 • Mỗi sinh viên viết 2 bài luận bằng tiếng Việt & tiếng Anh với đề tài trên.
 • Tối thiểu 1 tờ A4 (1 mặt), tối đa 2 tờ A4 (1 mặt).
 • Trường hợp đánh máy sử dụng font Times New Roman, size chữ 12.

3. Đối tượng xét tuyển:

 • Sinh viên có thành tích học tập tốt:
  • Tất cả sinh viên năm 3 trở lên. Điểm tích lũy trung bình từ 7.0 trở lên (Gửi kèm bảng điểm trong hồ sơ)
  • Đã tham gia một công trình nghiên cứu khoa học (Gửi kèm bài tham luận & giấy chứng nhận)
 • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn:
  • Tất cả sinh viên từ năm 1 ~ năm cuối.
  • Gửi kèm giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn, có xác nhận của Ủy ban Phường.

4. Hình thức & thời gian nhận hồ sơ:

4.1 Hình thức: Tất cả hồ sơ đều nộp về văn phòng Khoa Cơ Khí.

4.2 Thời gian nhận hồ sơ18/3/2017.

4.3 Thời gian hết hạn nộp sơ: 07/4/2017

4.4 Thời gian công bố kết quả nhận học bổng 19/5/2017

5. Hồ sơ dự tuyển

 • Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu đính kèm)
 • Bài tham luận
 • Bản sao bảng điểm trung bình tích lũy học kỳ.
 • Minh chứng tham gia hoạt động NCKH
 • Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn, có xác nhận của Ủy ban Phường.

Lưu ý: Đối với những bài luận có nội dung giống nhau, phía Tosok sẽ tiến hành hủy bỏ những bài luận đó.

Trân trọng.

KT. TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ

PHÓ TRƯỞNG KHOA