Chương trình học bổng của công ty Ilshin Vietnam dành cho sinh viên Khoa Cơ khí

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CỦA CÔNG TY ILSHIN VIETNAM

DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ

Nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong công tác học tập, Khoa Cơ khí phối hợp với công ty ILSHIN VIETNAM về việc tài trợ học bổng cho sinh viên Khoa với các nội dung như sau:

Giá trị học bổng

 • SV năm 1 => 4,000,000vnd x 2 lần/người/năm
 • SV năm 2 => 4,500,000vnd x 2 lần/người/năm
 • SV năm 3 => 5,000,000vnd x 2 lần/người/năm

Đối tượng xét tuyển:

 • Sinh viên có kết quả học tập:
  • Sinh viên năm thứ nhất (2 người): có kết qủa học tập lớp 12 đạt trung binh 7.5 trở lên.
  • Sinh viên năm thứ hai (2 người): có kết qủa học tập năm thứ nhất đạt trung binh 7.0 trở lên và không có điểm dưới năm.
  • Sinh viên năm thứ ba (2 người): có kết qủa học tập năm thứ hai đạt trung binh 7.0 trở lên và không có điểm dưới năm.
 • Sinh viên có hoàn cảnh nghèo khó (2 người)
  • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: Gửi kèm giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn, có xác nhận của Ủy ban Phường.

Điều kiện nhận học bổng:

Có trách nhiệm làm việc với công ty 3 năm sau khi ra trường (có hợp đồng giữa công ty và sinh viên trước khi nhận học bổng).

Hình thức & thời gian nhận hồ sơ:

 • Hình thức: Tất cả hồ sơ đều nộp về văn phòng Khoa Cơ Khí.
 • Thời gian nhận hồ sơ: 07/3/2017
 • Thời gian hết hạn nộp sơ: 24/3/2017
 • Thời gian công bố kết quả nhận học bổng 19/5/2017
  • Xem kết quả trên ​Website: www.fme.hcmut.edu.vn
  • Cung cấp số tài khoản cá nhân về VPK trong vòng 01 tuần

Hồ sơ dự tuyển

 • Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu đính kèm)
 • Bản sao bảng điểm trung bình tích lũy học kỳ.
 • Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn, có xác nhận của Ủy ban Phường.

Trân trọng.

KT. TRƯỞNG KHOA CƠ KHÍ

PHÓ TRƯỞNG KHOA