CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG FUJIKURA

CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG FOV

I.      CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG BÊN NGOÀI.

 1. Học bổng tài năng Fujikura.

1.1  Đối tượng tham gia và năm học

 1. Sinh viên chính quy trường Đại học Bách Khoa HCM và trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật Tp. HCM chuyên ngành:
 • Cơ khí, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Cơ điện tử.
 • Điện – điện tử, Điện tử – Viễn thông, Kỹ thuật Điều khiển &Tự động hóa.
 • Quản lý Công nghiệp.

b.  Năm học

Áp dụng các kỳ học trong năm từ tháng 9 của năm hiện tại đến tháng 8 của năm kế tiếp.

1.2  Nội dung

Quỹ Học Bổng bên ngoài Fujikura hằng năm được chia làm 3 phần:

 • Phần 1: Nhà Trường tổng hợp, đề xuất danh sách sinh viên nhận học bổng FOV theo điều kiện:

Sinh viên năm 2, năm 3 có thành tích học tập xuất sắc.

– Năng nổ tham gia công tác cộng đồng, công tác xã hội.

 • Phần 2: Sinh viên tự ứng tuyển học bổng FOV

a.  Điều kiện:

 • Sinh viên năm 3, năm 4 có thành tích học tập tốt (GPA từ 0),
 • Chưa được tuyển dụng bởi công ty khác.
 • Mong muốn thực tập, thực hiện luận văn tốt nghiệp liên quan đến hoạt động của công

b.  Cách thức và thời gian:

 • Nhà trường nhận hồ sơ ứng tuyển và chuyển hồ sơ cho công ty, hoặc sinh viên có thể nộp hồ sơ ứng tuyển trực tiếp cho công ty. Sau khi công ty xét duyệt hồ sơ sẽ mời phỏng vấn và sắp xếp thực tập.
 • Dựa trên đánh giá và kết quả báo cáo thực tập, công ty sẽ lên danh sách sinh viên nhận học bổng FOV và đề xuất khen thưởng.
 • Thời gian thực tập: theo kế hoạch thực tập của trường, FOV và thực tập viên.
 • Học bổng được trao vào cuối năm học hoặc kết thúc thời gian thực tập.

Phần 3: Tài trợ các cuộc thi hoặc sự kiện do nhà trường hoặc Khoa tổ chức.

Công ty xem xét tài trợ cho các cuộc thi/sự kiện dựa vào các tiêu chí đánh giá như tính đại chúng, tính nhân văn và tính liên kết các chuyên ngành mà FOV có nhu cầu tuyển dụng cũng như mục đích mỗi cuộc thi hoặc sự kiện hàng năm.

2.      Qui trình học bổng bên ngoài

Tham khảo qui trình tuyển dụng số 1-Pr-002.

3.      Trị giá học bổng, phúc lợi và khen thưởng cho thực tập sinh

 • Trị giá suất học bổng: 400 USD/suất/năm; Số lượng học bổng dự kiến ~10 suất/năm.

 

Sinh viên thực tập thỏa điều kiện tại mục 1, có kết quả đánh giá khen thưởng loại A hoặc B như mục

3.3 và cam kết làm việc cho Công ty 2 năm sau khi ra trường (tùy vào nhu cầu tuyển dụng của công ty), được hỗ trợ học phí cho học kỳ còn lại (không hỗ trợ phí học lại, thi lại).

3.2  Chính sách phúc lợi

 • Chi phí hỗ trợ trong thời gian thực tập:

+ Mức hỗ trợ mỗi ngày làm việc là 85% lương tối thiểu FOV/26 ngày, đơn vị tối thiểu 0.5 ngày. (Mức hỗ trợ tương ứng năm 2022 là 154,000 đồng/ngày làm việc).

 • Công ty hỗ trợ phần ăn giữa ca
 • Xe đưa đón thực tập sinh tại khu vực Tp Hồ Chí

3.3  Khen Thưởng

Bằng khen và tiền thưởng sẽ được trao cho những đề tài thực tập mang lại hiệu quả cao.

 

Cấp độ Tiền thưởng (VNĐ)
A 8,000,000
B 5,000,000
C 3,000,000
D 1,000,000

 

3.4  Tiêu chí đánh giá khen thưởng

Khen thưởng dành cho những thực tập sinh có đóng góp ý tưởng đề tài nổi bật mang lại hiệu quả cao cho công ty. Ví dụ:

 • Mang lại những hiệu quả đáng kể về kinh tế.
 • Có đóng góp liên quan đến công nghệ kỹ thuật
 • Có đóng góp trong việc giải quyết các lỗi thường gặp hoặc tăng doanh
 • Phát hiện những lỗi mới và ngăn chặn những điểm không phù hợp.
 • Có đóng góp trong việc cải thiện môi trường làm việc.

Tiêu chí đánh giá đề tài:

Phạm vi: Tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, giảm sản phẩm lỗi, giảm lãng phí vật tư, tiết kiệm năng lượng, an toàn và các vấn đề khác (chất lượng, thỏa mãn khách hàng…).

Điều kiện:

·   Cấp độ A:

 • Kết quả nghiên cứu đề tài và những đề xuất phù hợp để áp dụng vào các hoạt động cải tiến tương lai của doanh nghiệp. Có xem xét cẩn thận các khía cạnh tác động liên quan khi đề xuất thay đổi/ cải tiến hoặc vận hành.
 • Tuân thủ các qui định trong Công ty, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chủ động tìm hiểu công ty, các qui trình, qui định và hoàn thành tốt nhiệm vụ đúng thời hạn.

·   Cấp độ B:

 • Kết quả nghiên cứu đề tài và đề xuất cần phải điều chỉnh nhỏ để có thể áp dụng cải tiến tại công Trong quá trình nghiên cứu, thực tập sinh vẫn cần sự sự hỗ trợ các bên (người hướng dẫn, kỹ sư FOV, …) để hoàn thành tốt nhiệm vụ đúng thời hạn.

 

 • Tuân thủ các qui định trong Công ty, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động tìm hiểu công ty, các qui trình, qui định.

·   Cấp độ C:

 • Chưa thỏa yêu cầu của cấp độ A và
 • Thái độ tốt trong công việc, có sự cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu theo đề tài, cần tham gia thực tập/ cọ xát thực tiễn nhiều hơn trong kỳ
 • Tuân thủ các quy định trong Công ty, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cần chủ động tìm hiểu công ty, các qui trình, qui định, có quan sát cẩn thận khi vận hành.

·   Cấp độ D:

 • Có thái độ tốt, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng chưa đáp được yêu cầu của đề tài, cần trao dồi lại kiến thức cơ bản đã học để áp dụng trong thực tiễn.
 • Tuân thủ các qui định trong Công ty, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cần chủ động tìm hiểu công ty, các qui trình, qui định, có quan sát cẩn thận khi vận hành.

II.  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM CHO THỰC TẬP SINH VÀ SINH VIÊN.

Đối tượng tham dự:

Thực tập sinh tại công ty hoặc sinh viên chính quy trường Đại học Bách Khoa và Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM.

Đào tạo viên: Các cấp quản lý thuộc công ty Fujikura Fiber Optics Việt Nam.

1.      Các khóa đào tạo kỹ năng mềm được tổ chức tại Công ty Fujikura Fiber Optics Việt Nam.

 • Công ty sẽ kết hợp tổ chức cho các thực tập sinh và sinh viên đang học tại trường có nhu cầu đăng ký tham gia các khóa học kỹ năng mềm khi thực hiện kế hoạch đào tạo nội bộ hàng năm. Các khóa học thay đổi theo nhu cầu và sẽ được Công ty thông báo đến nhà trường hàng năm.
 • Số lượng: ~ 5 sinh viên/ Khoa/ lớp đào tạo.

Điều kiện xét tuyển:

+ Mỗi sinh viên được tham dự 1 khóa/năm.

+ Đối với sinh viên có thành tích học tập tốt (GPA từ 7.0) được tham dự tối đa 3 khóa/ năm

+ Sinh viên là con của nhân viên FOV đang học chính quy trường Đại học Bách Khoa hoặc Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM sẽ được ưu tiên khi ghi nhận danh sách tham gia và không giới hạn về số khóa trong năm.

 • Công ty hỗ trợ xe đưa rước sinh viên đăng ký tham gia tại các điểm đón có sẵn của
 • Sau khóa học, Học viên sẽ được cấp giấy xác nhận đã tham gia khóa đào tạo kỹ năng mềm của Công ty

2.      Các lớp hướng dẫn kỹ năng mềm cho sinh viên được tổ chức tại nhà trường.

Ngoài các khóa đào tạo được tổ chức tại công ty, tùy thuộc vào nhu cầu của sinh viên và thời gian tổ chức các khóa học của nhà trường, Công ty FOV sẽ kết hợp tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ năng mềm cho sinh viên tại nhà trường nhằm mục đích chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn liên quan từ các Quản lý cấp cao của công ty, điển hình các khóa đào tạo về 7 công cụ quản lý chất lượng, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Báo cáo thuyết trình hoặc Kỹ năng làm việc nhóm, v.v…

3.      Các lớp ngoại khóa, tham quan môi trường làm việc thực tế.

 

 • Nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có cơ hội được thực hành trên các máy móc, thiết bị hiện có của công ty, phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu. Công ty sẽ phối hợp khi nhà trường tổ chức các lớp ngoại khóa, thực nghiệm tại nơi làm việc của Công ty.
 • Để chuẩn bị và sắp xếp nhân lực, các thiết bị, máy móc, không gian thực hành và không ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của Nhà trường lập kế hoạch và thông báo đến FOV vào đầu học kỳ hoặc trước 2 tháng so với ngày tổ chức học ngoại khóa, gửi thông tin giảng viên và sinh viên tham dự trước thời gian tổ chức 7 ngày.

FOV hỗ trợ phần ăn trưa nếu Khóa hướng dẫn được tổ chức từ trên 0.5 ngày.

4.      Hỗ trợ trang thiết bị, máy móc cho sinh viên thực hành tại trường.

 • Công ty sẽ hỗ trợ cho nhà trường một số máy móc, thiết bị hiện có của công ty để sử dụng phục vụ công tác giảng dạy tại nhà trường.
 • Nhà trường hoặc văn phòng khoa lập kế hoạch và thông báo đến FOV trước 2 tháng so với ngày cần sử dụng máy, thiết bị.
 • FOV hỗ trợ vận chuyển máy móc, thiết bị từ công ty đến nhà trường và sắp xếp kỹ sư lắp ráp, thiết lập ban đầu.
 • FOV và nhà trường sẽ ký biên bản bàn giao để làm cơ sở cho việc hoàn trả, kiểm tra tình trạng máy móc, thiết bị.
 • Nhà trường có trách nhiệm bảo quản máy móc, thiết bị trong quá trình sử dụng, nghiên cứu.

 

Thông báo có hiệu lực từ ngày 21/06/2022.

Sinh viên dự tuyển học bổng Fujikura nộp hồ sơ tại Phòng Giáo Vụ Khoa (cô Trúc) trước ngày 15/10/2022.

 

FOV SCHOLARSHIP POLICY

I.EXTERNAL SCHOLARSHIP

1.      External Fujikura Talent Scholarship.

 • Participating and academic year:
 1. Students who study at HCMC University of Technology and HCMC University of Technology and Education with faculty of:
 • Mechanical, Industrial System Engineering,
 • Electrical – Electronics Engineering, Electronics – Telecommunications, Control Engineering &
 • Industrial

b.  Academic year

To be applied academic year from September in current year to August next year.

1.2  The External scholarships consist of:

Each year external scholarship budget will be separated to 3 parts:

Part 1: University propose the list of receiving FOV scholarship with conditions as below:

 • 2nd and 3rd year students onwards of University with excellent academic achievement.
 • Actively participate in community/ social activities…

* Part 2: Students apply FOV scholarship

 1. Conditions:
  • 3rd and 4th year students onwards of University with good academic achievement (GPA: 0),
  • Not yet recruited by another company.
  • Wish to intern and make the graduation thesis which related to company
 2. Method & time:
 • University receive personal record from students and send them Fujikura or Students directly send CV/application to Fujikura. After considering personal records and interviewing, company will arrange
 • Based on result of evaluation & report of internship topics, company will give scholarship and
 • Internship time: based on internship plan of University, FOV and
 • Student will be offered the scholarship on the end of year or when they finished time of

* Part 3: Sponsor contests, events organized by the University or Faculty.

Based on the evaluation criteria of events or contests such as popularity, humanity and connectivity of majors that FOV need recruitment as well as the purpose of each contest or event, the Company will consider sponsor.

2.      External Scholarship procedure.

Please kindly refer Procedure: 1-Pr-002 Recruitment.

3.      Benefit and Award for trainee

 • Scholarship fund: 400 USD/student/year; estimated quantity ~ 10 scholarships/year.

To be applied students who meet item 1, achieve evaluation result A or B as item 3.3 and commit to work for FOV 2 years after university graduation (base on Fujikura’ recruitment demand), are supported fee of remaining semester (not apply re-examination or re-study).

3.2  Benefit policy

 • Supporting internship:

+ Supporting each working day is 85% of FOV minimum salary/26 days, (minimum unit 0.5 day). (Equivalent to 154,000 VND/ working day in year 2022).

Support level per working day is 85% of minimum salary FOV

 • Provide
 • Support shuttle bus to pick up from Ho Chi Minh

3.3  Award

Certificate of Merit and reward will be handover for high effective internship topics.

 

Level Reward (VNĐ)
A 8,000,000
B 5,000,000
C 3,000,000
D 1,000,000

3.4  Evaluation criteria

It awards to the trainees who have contributed excellent ideas or high effective internship topics to the company. Example:

 • Bring significant economical
 • High technological
 • Contribute to resolution of chronic defect or sale
 • Discover new defect and prevention of non-conformance.
 • Contribute to improvement of working

Topic evaluation criteria:

Scope: Cost saving, productivity increasing, NG product/ waste materials reduction, energy saving, Safety and others (quality, customer satisfaction …).

Conditions:

·   Level A:

 • The research result of topic and suggestions are suitable to apply improvement activities of company in the future. They are carefully considered the relevant impact aspects for the change/ improvement or
 • Compliance of the company regulations, a high sense of responsibility in work, internship take the initiative to learn about the company, processes, regulations and well complete duty on time.

·   Level B:

 

 • The research result of topic and suggestion need to be a little adjustment to be able to apply improvement at Internship needs in support of instructor/ FOV engineers in period well finish duty on time.
 • Compliance of the company regulations, a high sense of responsibility in work, internship take the initiative to learn about the company, processes,

·   Level C:

 • Not achieve level A and
 • Good attitude at work, a hard effort to complete the assigned tasks but internship does not have the requirement of the topic yet; need to take part in practice/ closely reality more in next
 • Compliance of the company regulations, a high sense of responsibility in work, internship need to take the initiative to learn about the company, processes, regulations, carefully observe when

·   Level D:

 • Good attitude at work, a hard effort to complete the assigned tasks but internship does not have the requirement of the topic yet; need to supplement basic knowledge to apply in
 • Compliance of the company regulations, a high sense of responsibility in work, internship need to take the initiative to learn about the company, processes, regulations, carefully observe when

III.    SOFT SKILL TRAINING PROGRAM. Participant:

– FOV Internship or student of HCMC University of Technology and HCMC University of Technology and Education.

Trainer: The management levels are under Fujikura Fiber Optics Vietnam Ltd.

1.      Soft skill training courses are held at FOV

 • FOV will combine to hold annual soft skill courses for internship and student needing to participate when holding internal course annually. The course will change belong to need of FOV and will be inform
 • Quantity: ~ 5 students / Faculty / training class.

– Condition to participate as follows:

+ Each student attends 1 course/ year only.

+ For students with good academic performance (GPA from 7.0) can attend up to 3 courses/year.

+ Students who are children of FOV employee, student of HCMC University of Technology or HCMC University of Technology and Education will be participate priority and unlimited course quantity / year.

 • FOV supports company shuttle bus to pick student up at fixed
 • FOV will issue certificate after

2.      Soft skills training courses are held at University.

Besides the training courses are held at FOV, depending on the needs of students and the time to hold the courses of school, FOV will combine to hold soft skill courses at University to share reality-working experiences from FOV senior managers through courses such as 7 QC tools, problem solving skill, presentation report making, teamwork, ….

 

 

3.      Extracurricular training course, factory tour of the actual working environment.

 • To create favorable condition for student to have opportunity to practice on machine and equipment for the study process to soft skill training courses. FOV corporate University hold extracurricular classes and experiments at FOV
 • For enough time to prepare and arrange human resources, equipment, machines, practice space and not affect FOV’s production plan. School plans and informs FOV at the beginning of the semester or 2 months in advance and a list of Professor & student 7 days in
 • FOV will support the lunch if the course is held from or over 5 days.

4.      Support equipment and machines for student to practice at University.

 • FOV will support FOV’s existing machines and equipment to be used for teaching at the
 • School plans and informs FOV 2 months in
 • FOV supports transportation of machine and equipment (from FOV to University) and arrange engineer for
 • School is responsible for preserving machines and equipment during

 

This notice is effective from Jun 21, 2022.