Chương trình hội thảo gặp gỡ Tân kỹ sư và Doanh nghiệp 06/01/2017

Đăng ký tham dự Hội thảo gặp gỡ và tuyển dụng Tân Kỹ sư và Kỹ sư ngày 06/01/2017 tại đây.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

GẶP GỠ TÂN KỸ SƯ VÀ DOANH NGHIỆP

  • 7g30 thứ sáu 06/01/2017, tại Hội trường B4
  • 7g30 – 7g45: khai mạc tại Hội trường B4 – phát biểu chào mừng của Trưởng Khoa Cơ Khí
  • 7g45 – 9g15: các doanh nghiệp làm quen với ứng viên
  • 9g15 – 11g30: tư vấn, nhận hồ sơ và phỏng vấn tuyển dụng (theo danh sách bên dưới)

Lưu ý: do số lượng doanh nghiệp nhiều, số lượng ứng viên đông, Quý Vị vui lòng đến đúng giờ và cùng hợp tác tốt trong các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện.

Đăng ký tham dự Hội thảo gặp gỡ và tuyển dụng Tân Kỹ sư và Kỹ sư ngày 06/01/2017 tại đây.