CHƯƠNG TRÌNH VÀ SƠ ĐỒ BỐ TRÍ DOANH NGHIỆP NGÀY GẶP GỠ TÂN KỸ SƯ 22/6/2018

ĐĂNG KÝ THAM DỰ NGÀY TUYỂN DỤNG 22/6/2018 TẠI ĐÂY:
https://fme.hcmut.edu.vn/2358.html

XEM CÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC TẠI ĐÂY:
https://fme.hcmut.edu.vn/hop-tac/tuyen-dung

 

CHƯƠNG TRÌNH:

7g30:

Bắt đầu hoạt động tại các bàn tuyển dụng của doanh nghiệp tại sân trước B11.

8g00:

Khai mạc “Hội thảo gặp gỡ Tân Kỹ Sư và Doanh Nghiệp” tại hội trường B11.

Trân trọng kính mời đại diện các doanh nghiệp, quý thầy cô, các kỹ sư và tân kỹ sư cùng các em sinh viên tham dự.

Các bàn tuyển dụng vẫn tiếp tục làm việc với ứng viên tại sân trước B11.

11g30:

Kết thúc sự kiện.

Lưu ý: Một số nhà tuyển dụng đăng ký quá trễ so với thông báo nên chưa được bố trí trong sơ đồ này, vui lòng liên hệ Ban Tổ Chức trong ngày 22/6/2018 để xác định vị trí.

Danh sách các nhà tuyển dụng (chưa đầy đủ):

TT CÔNG TY
1 Kim Tín
2 World Intec
3 GA
4 Nidec Tosok
5 Edupia
6 Duy Tân
7 DOOSAN
8 Mitsuba
9 Fujikura
10 Năm Dũng
11 Duy Khanh
12 Ô Tô Việt
13 Vietlabo
14 Masan
15 SMC
16 Dongjin Textile
17 Decathlon
18 Thành Công
19 ILSHIN
20 Huafu
21 NICCA
22 Premco
23 Nhất tinh
24 Clear Water
25 Arico
26 BM Windows
27 Mạc Tích
28 Đồng Tâm
29 Dogjin

 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ NGÀY TUYỂN DỤNG 22/6/2018 TẠI ĐÂY:
https://fme.hcmut.edu.vn/2358.html

XEM CÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC TẠI ĐÂY:
https://fme.hcmut.edu.vn/hop-tac/tuyen-dung