Công khai tài chính năm học 2019 – 2020

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Lưu ý: Nếu chưa xem được trong lần đầu tiên, Quý Vị vui lòng nhấn vào mục “Yêu cầu quyền truy cập” để được cấp quyền xem thộng tin cho tất cả những lần sau.