CÔNG TY NHỰA DUY TÂN TUYỂN DỤNG NGÀY 21/6/2019

ĐĂNG KÝ GẶP GỠ DOANH NGHIỆP ĐỂ PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VÀ THỰC TẬP – SÁNG THỨ SÁU 21/6/2019 TẠI ĐÂY:

https://fme.hcmut.edu.vn/moi-dang-ky-gap-go-doanh-nghiep-de-phong-van-tuyen-dung-va-thuc-tap-sang-thu-sau-21-6-2019.html

[Nhựa Duy Tân] Tuyển dụng NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH THỐNG KÊ KHO – Làm việc Long An

  1. Thông tin MTCV:
  • Lên kế hoạch nhập/ xuất hàng hóa.
  • Kiểm tra và báo cáo kế hoạch hàng hóa (hàng hết, hàng bể, hàng phay phế, hàng hội chợ…)
  • Phối hợp các đơn vị phòng ban trong giải quyết công việc và xây dựng các quy trình phát sinh mới.
  • Giải đáp các thắc mắc, tư vấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho end user sử dụng hệ thống SAP.

  1. Yêu cầu: Ưu tiên nam, tốt nghiệp Đại học ngành Quản lý công nghiệp , Kỹ thuật hệ thống công nghiệp. Không yêu cầu kinh nghiệm.

Làm việc tại KCN Tân Đô – Đức Hòa Hạ – Đức Hòa – Long An.

  1. Thông tin liên hệ: Ms. Duyên – SĐT: 0938.621.660 – Email: truongquangnukieuduyen@duytan.com

 

ĐĂNG KÝ GẶP GỠ DOANH NGHIỆP ĐỂ PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VÀ THỰC TẬP – SÁNG THỨ SÁU 21/6/2019 TẠI ĐÂY:

https://fme.hcmut.edu.vn/moi-dang-ky-gap-go-doanh-nghiep-de-phong-van-tuyen-dung-va-thuc-tap-sang-thu-sau-21-6-2019.html