CÔNG TY NHỰA DUY TÂN TUYỂN DỤNG TẠI SỰ KIỆN ONLINE 08/01/2022

ĐĂNG KÝ THAM DỰ BUỔI TUYỂN DỤNG 08/01/2022 TẠI ĐÂY:
https://fme.hcmut.edu.vn/moi-dang-ky-tham-du-gap-go-tuyen-dung-doanh-nghiep-tan-ky-su-cu-nhan-va-sinh-vien-9g00-sang-thu-bay-08-01-2022.html
XEM CÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC TẠI ĐÂY:
https://fme.hcmut.edu.vn/hop-tac/tuyen-dung

============

  1. Nhân viên kỹ thuật – Làm việc tại nhà máy Duy Tân Long An

Số lượng: 20

Yêu cầu công việc : Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các ngành cơ điện tử, cơ khí chế tạo, sữa chữa cơ khí, bảo dưỡng công nghiệp,…

Ưu tiên các bạn sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, các bạn sinh viên đã tốt nghiệp chưa có việc làm.

 

  1. Nhân viên kế hoạch sản xuất

Số lượng: 3

Yêu cầu công việc: Tốt nghiệp Đại Học các chuyên ngành: Quản lý công nghiệp, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp,… và các ngành học liên quan

Ưu tiên các bạn sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, các bạn sinh viên đã tốt nghiệp chưa có việc làm.

  1. Nhân viên Nghiên Cứu và Phát Triển Sản Phẩm

Số lượng : 2

Yêu cầu công việc: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Cơ khí chế tạo,,… và các chuyên nghành liên quan

Ưu tiên các bạn sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, các bạn sinh viên đã tốt nghiệp chưa có việc làm.

 

  1. Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh

Số lượng : 3

Yêu cầu công việc: Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Cơ Khí Chế Tạo – Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Công nghệ vật liệu, Vật liệu polymer và các chuyên ngành lĩnh vực liên quan

Ưu tiên các bạn đã tốt nghiệp và có kinh nghiêm thực tập hoặc có kinh nghiệm từ dưới 1 năm trở lên

============

ĐĂNG KÝ THAM DỰ BUỔI TUYỂN DỤNG 08/01/2022 TẠI ĐÂY:
https://fme.hcmut.edu.vn/moi-dang-ky-tham-du-gap-go-tuyen-dung-doanh-nghiep-tan-ky-su-cu-nhan-va-sinh-vien-9g00-sang-thu-bay-08-01-2022.html
XEM CÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC TẠI ĐÂY:
https://fme.hcmut.edu.vn/hop-tac/tuyen-dung