CÔNG TY NIDEC TOSOK (NHẬT BẢN) TUYỂN DỤNG TRONG NGÀY GẶP GỠ DOANH NGHIỆP 22/6/2018

ĐĂNG KÝ THAM DỰ TUYỂN DỤNG NGÀY 22/6/2018 TẠI ĐÂY:
https://fme.hcmut.edu.vn/2358.html

XEM CÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC TẠI ĐÂY:
https://fme.hcmut.edu.vn/hop-tac/tuyen-dung

Thông tin liên hệ:

    Công ty TNHH NIDEC TOSOK VIET NAM

Đường 16, KCX Tân Thuận, Tân Thuận Đông, Q.7, HCM.

Mail: nguyenthithuy.hang@nidec.com

(Ms. Thúy Hằng – Trung tâm Phát Triển)

ĐĂNG KÝ THAM DỰ TUYỂN DỤNG NGÀY 22/6/2018 TẠI ĐÂY:
https://fme.hcmut.edu.vn/2358.html

XEM CÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC TẠI ĐÂY:
https://fme.hcmut.edu.vn/hop-tac/tuyen-dung